Verdere contacten Verdere contacten
Gereformeerde Kerk Haren-Onnen en Werkgroep Goede Doelen 
Jeugdwerk PKN-Haren , Aan Boord
Protestantse Gemeente Noordlaren Glimmen
Vrijzinnig Protestantse Gemeente Haren, Het Witte Kerkje
Jeugdsoos 't Vooronder
Christelijke basisschool De Borg

PASSAGE  Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Afdeling Haren-Oosterhaar.
Coördinator:  Mw. A. Kooi-Vaatstra e-mail:  andakooivaatstra@gmail.com
De vrouwengroep vergadert de tweede dinsdag van de maand, van september t/m mei in “Ons Centrum”.
http://afdeling.passagevrouwen.nl/html/index.php?afdelingID=343

 
terug