CHRISTELIJK JEUGDWERK PKN HAREN CHRISTELIJK JEUGDWERK PKN HAREN
Aan Boord wil er zijn voor alle jongeren die samen met anderen hun geloof willen beleven. Al meer dan 40 jaar zet het Christelijk Jeugdwerk Haren zich in voor de jeugd. Middels een breed scala aan activiteiten bieden we jongeren een platform, een thuis, om met geloofsbeleving bezig te zijn. Door verschillende commissies die zich richten op de jongste tot de ‘oudste’ jeugd houden we de nieuwe generatie betrokken bij de Protestantse kerk.
De Gereformeerde Kerk Haren-Onnen en de Hervormde Gemeente Haren-Onnen zijn in Aan Boord vertegenwoordigd. 

Afgevaardigde van de Hervomde Gemeente:
Jeugdouderling : Mw. G. Apoll  tel: 050-5349175
e-mail:  jeugdouderling@dorpskerkharen.nl

Jeugdsoos ’t Vooronder
Vanaf de brugklas tot 16 jaar ben je tienerlid en is de soos voor jou elke zaterdag open vanaf 19.30 uur. Vanaf 16 jaar is de soos elke zaterdag open van 21.30 uur tot in de late uurtjes…
Voor meer informatie kun je kijken op onze facebookpagina : Jeugdsoos ’t Vooronder of mailen naar jeugdsoostvooronder@aanboordjeugdwerk.nl
Tot ziens in de soos!

Kijk voor meer informatie over het jeugdwerk op: www.aanboordjeugdwerk.nl   en de facebookpagina: www.facebook.com/aanboord
 
terug