Grunniger Dainst Grunniger Dainst
a.s Zondag 11 juni gaat dominee Gerco Veening
uit Borne voor in een Grunniger Dainst in de Dorpskerk.
In de voorbereiding van deze dienst heeft de heer
Marten van Dijken zijn medewerking verleend.
De dienst valt ook te beluisteren via onderstaande link :
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936
De liturgie voor deze dienst vindt u onder Kerkdiensten  op deze site.
De uitzending begint op 11 juni. om 10.00 uur.
 
Pastoraat in deze zomer Pastoraat in deze zomer
 
Pastoraat in de zomer.....
Vanaf juli 2021 was ik op de dinsdag en woensdag beschikbaar voor het bezoekwerk in wijk West.
Na het vertrek van ds. Toornstra verandert er in zoverre iets dat voorlopig ook het pastoraat in wijk Oost daarbij komt. Dat betekent dat er met name aandacht zal zijn voor de ouderen en andere gemeenteleden die te kennen geven bezoek op prijs stellen. Via de scriba en de ouderlingen kunt u aangeven of dat voor u geldt.
Doe dat gerust, dan weet ik waar ik verwacht wordt......
Vanaf 1 juli zit onze vakantie erop en ben ik weer telefonisch en via de mail bereikbaar.
 
Alvast een goede zomer toegewenst en wie weet tot ziens!
ds. Harm Jan Meijer
 
 
 
Aktie Vakantietas Aktie Vakantietas
Doet u mee met Actie Vakantietas?
De Diaconale Raad in Haren (DIRA) start zondag 18juni met Actie Vakantietas.
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie.

De DIRA in Haren doet samen met gemeenteleden van de Gereformeerde Gorechtkerk en de Hervormde Dorpskerk in Haren, mee aan de landelijke actie Vakantietas van Kerk in Actie.
Al 3 jaar doet  de DIRA mee aan de actie en dat werd een groot succes! Dit jaar staan ze opnieuw klaar om zo’n honderd tasjes te vullen. Deze willen ze weer naar de Voedselbank brengen. Van waaruit de tasjes worden doorgegeven aan kinderen uit behoeftige gezinnen. Daarbij hebben zij ook dit jaar natuurlijk uw hulp nodig.
U kunt een tasje meenemen, als u een kerkdienst bijwoont (18 en 25 juni) . Inleveren kan tot en met 2 juli(tijdens de kerkdienst).
In de tasjes zit een uitleg en een lijstje met voor spulletjes die u erin zou kunnen stoppen (maar ook welke spullen persé niet). Wilt u meer weten? Kijk dan op https://www.gorechtkerk.nl/diaconie en https://www.dorpskerkharen.nl/nieuws_1 .
Wilt u meedoen om kinderen deze zomer te verrassen? Neem dan dus een (of als u dat wilt, meerdere) tasje(s) mee uit de kerk.
 
 
CONCERT rond het ORGEL in Haren CONCERT rond het ORGEL in HarenOp dinsdagavond 6 juni om 20.15 uur zal voor de eerste maal in de H. Nicolaaskerk aan de
Irenelaan 2 in Haren een concert gegeven worden waarbij naast solo-orgelmuziek ook
samen met het orgel geconcerteerd zal worden door de hoboïst Jan Jakob Mooij, en
gezangen verzorgd worden door Mariëlle Rodenburg-Splint en Trevor Mooijman. Het orgel
zal bespeeld worden door Ludith Haarsma en Drik Hoogstede. Tussen de muziekstukken zal
een korte toelichting gegeven worden door Daniëlla Schaub. Het concert duurt ongeveer 1
uur, de toegang is GRATIS en er na afloop is er een deurcollecte.
 
Gemeenteavond van donderdag 11 mei Gemeenteavond van donderdag 11 mei

De kerkzaal van de Hoeksteen was een goed gekozen plek voor de eerste gezamenlijke gemeenteavond van de leden van de Dorpskerk en de Gorechtkerk. Hier waren we duidelijk allemaal te gast en zo begon voor de ruim 100 aanwezigen de avond in gelijkwaardigheid.

De vanwege haar aanstaand vertrek al een beetje weemoedig gestemde ds. Arlette Toornstra verwoordde treffend het doel van de avond: 'We zijn hier niet omdat we elkaar zelf gekozen hebben, maar als mensen die zich geroepen weten, bij name genoemd door het Woord...
In je eentje kun je weet hebben van geloof, maar samen lukt het beter te ontdekken waar het in het evangelie om gaat: met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte van de liefde van Christus te kunnen begrijpen.'
Mevrouw Jenneke Span, begeleidster van ons samenwerkingsproces, bewees haar toegevoegde waarde door helder uiteen te zetten wat het voorzittersoverleg van de afgelopen maanden heeft opgeleverd: Het is belangrijk om als kerk van betekenis te blijven en veelkleurig te zijn. De komende twee jaar gaan we onze krachten bundelen door waar mogelijk samen te werken, elkaar beter leren kennen en een uiteindelijk samengaan voor te bereiden. Het ziet er naar uit dat de Dorpskerk binnenkort een beroepingsprocedure kan opstarten voor een fulltime predikant. Een ander niet onbelangrijk punt: beide kerkgebouwen blijven de komende jaren voor de erediensten beschikbaar.
Na het informatieve deel van de avond volgde aan 16 tafels een gespreksronde bedoeld om van elkaar te vernemen hoe de aanwezigen het samen gemeentezijn tot nu toe ervaren en welke gedachten er leven om de samenwerking te versterken. Ook werd gevraagd een toekomstig visitekaartje te ontwerpen. Een greep uit de vele positieve reacties:
Een gezamenlijke liturgiewerkgroep voor de Paascyclus en gezamenlijk avondmaal, het type dienst koppelen aan een bepaald kerkgebouw. Een nieuw verbindend logo, groene kerkelijke gebouwen.
Er zat vaart in het programma. Om ruim kwart over negen konden we in een paar aangrenzende ruimtes aan de borrel en was er alle tijd elkaar informeel te ontmoeten. Niet onbelangrijk. Algemene teneur: dit smaakt naar meer, wordt vervolgd!

Met hartelijke dank aan ds. Harm Jan Meijer voor zijn zo snel geleverde bijdrage voor dit verslag!

Met vriendelijke groet,
Margriet Piersma, preses Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Jacob Boonstra, preses Gereformeerde Kerk Haren-Onnen

 
 
Presentatie Hinsz-orgel CD. Presentatie Hinsz-orgel CD.


In 2020 was de kerk te Haren 800 jaar oud, en het Hinsz-orgel, gebouwd in 1770, 250 jaar.
Door corona werd de viering van beide heuglijke feiten uitgesteld; het boek over de geschiedenis van kerk is inmiddels gepresenteerd, en nu is het de beurt aan de cd met opnames die in de zomer van 2022 gemaakt zijn van orgelspel door Anco Ezinga en Jan Harryvan.

Een fotopresentatie vindt u op de website onder het item : Gebouwen-Hinszorgel.

 
 
Ronald mc Donald Kinderfonds Ronald mc Donald Kinderfonds
Vanaf 25 juni ga ik, Maartje Scholtmeijer, in een week tijd van Haren naar alle plaatsen in Drenthe fietsen.
Van Eelde tot Weiteveen, van Aalden tot Zwinderen en van Assen tot Geelbroek!
Dit doe ik om geld op te halen voor het RonaldmcDonalds Kinderfonds.
Via de link: http://www.starteenactie.nl/acties/drentse-dorpen-tocht kunt u/jij doneren.
Zou u/jij ook willen doneren? Dat wordt heel erg gewaardeerd, want zo zorgen we dat zieke kinderen
dicht bij hun ouders kunnen zijn!

Maartje Scholtmeijer (tel. 0613178251; mail maartje.scholtmeijer@gmail.com)
 
 
Beleeftuin bij de Zonnehof Beleeftuin bij de Zonnehof
Officiële opening van de Beleeftuin bij de Zonnehof
Op maandag 5 juni 2023 is de Beleeftuin officieel en feestelijk geopend.
Met bewoners van de Zonnehof, leden van de Lionsclub, diverse genodigden en uiteraard de leden van de Werkgroep Goededoelen, werd om 17.00 uur iedereen van harte welkom geheten door Alida van de Riet, medewerker en grote stimulator van de Beleeftuin van de Zonnehof.
Alle genodigden kregen een drankje aangeboden en daarna stond de barbecue klaar, aangeboden en verzorgd door de Lionsclub.
Het was prachtig weer. De tuin stond er schitterend bij, vrolijk gedecoreerde bankjes stonden uitnodigend klaar om alvast te genieten van alle bloeiend bloemen en struiken.
In de afgelopen tijd is er ook al veelvuldig gebruik van gemaakt door de bewoners van de Zonnehof.
De Werkgroep Goededoelen heeft uiteindelijk een bedrag van € 11.000,-- kunnen overmaken voor het realiseren van deze Beleeftuin: de totale opbrengst van 4 jaar actie voeren
We zien terug op een mooie afsluiting van dit project.
Mede dankzij de tomeloze inzet van de vrijwilligers van de Werkgroep Goededoelen en de bezoekers van alle activiteiten die trouw onze projecten steunen, kunnen we terug zien op een goede afsluiting van dit project.