Begroting CvK 2023 Begroting CvK 2023
Het College van Kerkrentmeesters heeft een concept begroting voor 2023 laten opstellen. Een samenvatting hiervan is te lezen op deze website onder ANBI

Mede door de sterk gestegen energietarieven is het verwachte tekort sterk opgelopen.

De volledige begroting ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau.

Het is de bedoeling dat de begroting op 13 oktober a.s. door de Kerkenraad wordt vastgesteld.
 
Nieuwe brochure Vorming & Toerusting Nieuwe brochure Vorming & Toerusting
Actuele informatie over ‘Vorming & Toerusting’ vind op de Informatiepagina onder Vorming en Toerusting.
Er zijn een aantal correcties vermeld en een lijst van de eerstkomende activiteiten.

Ontmoetingen in De Dilgt
Voor de bewoners van de nieuwe flatgebouwen op het terrein van De Dilgt zullen we dit seizoen een paar bijeenkomsten beleggen voor mensen met belangstelling voor geloof en kerk. De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdag 20 oktober in de ontmoetingsruimte van gebouw Chopin, tussen 10 en 12 uur ‘s morgens, de gespreksleiding is dan in handen van ds. Arlette Toornstra. Opgave is mogelijk bij mw. Aukje de Haan, Dilgtweg 3E-29; tel: 050-534 73 38. U bent van harte welkom!


Het V&T-boekje is hier digitaal te lezen en het opgaveformulier hier.
 
Oogstmarkt Oogstmarkt

De Werkgroep Goededoelen Haren organiseert  op 1 oktober 2022 een Oogstmarkt

Plaats: rond de Gorechtkerk, Kerkstraat 14, Haren
Tijd: 10.30 - 16.00 uur

Er zijn weer mooie hortensiakransen en diverse herfststukken te koop. Verder hebben we vegetarische mosterdsoep en champignonsoep in de aanbieding, heerlijk ruikende amberblokjes, prachtige sieraden,  bakartikelen, geborduurde gastendoekjes, een grote keus aan (kerst)kaarten, diverse creatieve artikelen, home made jam, stoofperen, goudrenetten en een ruime keus aan boeken
 
 
Bestellen collectebonnen Bestellen collectebonnen
In de huidige situatie neemt het gebruik van contant geld sterk af. en de banken in ons dorp zijn verdwenen. Het is niet meer mogelijk om hier muntgeld te storten, daarvoor moeten we naar Groningen. Dat is één van de redenen waarom het College van Kerkrentmeesters het gebruik van collectebonnen wil stimuleren. Tevens wil het College een andere manier van collectebonnen bestellen.

Nieuwe manier om collectebonnen te bestellen
Tot nu toe kon u collectebonnen afhalen bij het kerkelijk bureau en werd de betaling achteraf gecontroleerd. Vanaf nu worden bonnen naar u toegestuurd nadat u betaald heeft.

Hoe schaft u collectebonnen aan?
U kunt vellen met bonnen kopen met een waarde van € 20,- (blauw, € 1,00 per bon, 20 bonnen per vel) of € 25,- (wit, € 1,25 per bon, 20 bonnen per vel). U bestelt de bonnen door overmaking van het totaalbedrag op rekening NL 18 RABO 0373 7213 31 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente Haren-Onnen’ en onder vermelding van ‘Collectebonnen’ plus het gewenste aantal blauwe en/of witte vellen. Als het geld is overgemaakt, worden de collectebonnen per post naar u verstuurd.

Vragen?
Mocht u een vraag hebben over de aanschaf en het gebruik van de collectebonnen kunt u mailen naar: bijdragenadministratie@dorpskerkharen.nl.