Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Voor de laatste keer in dit seizoen 2021–2022 een bericht van onze commissie. Om u te wijzen op 2 activi-teiten die nog te wachten staan in de komende weken:
* Op donderdag 26 mei (Hemelvaartsdag) zal de inmiddels traditie geworden Hemelvaartspelgrimage worden gehouden. De start is om 06.00 uur bij de Trefpuntkerk in Glimmen waar een kort ochtendgebed gehouden wordt. De wandeling eindigt in Noordlaren waar het ontbijt klaar staat en aansluitend de Hemel-vaartsdienst gehouden wordt in de Bartholomeuskerk. Elders in dit kerkblad (en het vorige ) leest u nadere bijzonderheden.
** Een kleine week later, op woensdag 1 juni, vertoont onze vroegere plaatsgenoot Anne van Slageren om 20.00 uur in ‘Ons Centrum’ de film ‘Missie geslaagd?’. Daarin blikt hij letterlijk terug op het werk van zijn vader (destijds zendings-predikant) en zijn moeder in Kameroen in de 60-er jaren van de vorige eeuw. Een film die de actuele vraag raakt wat het wezen en de betekenis was en is van zending.
We hopen u te mogen verwelkomen bij bovengenoemde activiteiten.

Ondertussen zetten wij als commissie de eerste voorzichtige schreden op het pad naar het volgende seizoen. De ochtenden / middagen / avonden die in de afgelopen seizoenen moesten worden afgezegd vanwege de Corona-maatregelen proberen we in het volgende seizoen alsnog een plaats te (kunnen) geven. Daarnaast zijn er ook ideeën voor nieuwe onderwerpen.
Wanneer we kijken naar de opgaven voor het thans aflopende seizoen (meer dan 400!! – maar in de praktijk hevig geschonden door de lock-down’s) is dat een enorme stimulans voor ons als commissie om opnieuw ons in te zetten voor de presentatie van een aantrekkelijk programma. We houden u op de hoogte van onze vorderingen.
Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’,
Reinier Kleijer, tel. 050 85 121 06, E-mail: rkatmw@ziggo.nl


 
 
Bestellen collectebonnen Bestellen collectebonnen
In de huidige situatie neemt het gebruik van contant geld sterk af. De banken in ons dorp zijn verdwenen. Het is zelfs niet meer mogelijk om hier muntgeld te storten op onze bankrekening. Daarvoor moeten we naar Groningen. Dat is één van de redenen waarom het College van Kerkrentmeesters het gebruik van collectebonnen wil stimuleren. Tevens wil het College een andere manier van collectebonnen bestellen.

Nieuwe manier om collectebonnen te bestellen
Tot nu toe kon u collectebonnen afhalen bij het kerkelijk bureau en werd de betaling achteraf gecontroleerd. Vanaf nu worden bonnen naar u toegestuurd.

Hoe schaft u collectebonnen aan?
U kunt vellen met bonnen kopen met een waarde van € 20,- (blauw, € 1,00 per bon, 20 bonnen per vel) of € 25,- (wit, € 1,25 per bon, 20 bonnen per vel). U bestelt de bonnen door overmaking van het totaalbedrag op rekening NL 18 RABO 0373 7213 31 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente Haren-Onnen’ en onder vermelding van ‘Collectebonnen’ plus het gewenste aantal blauwe en/of witte vellen. Als het geld is overgemaakt, worden de collectebonnen per post naar u verstuurd.

Vragen?
Mocht u een vraag hebben over de aanschaf en het gebruik van de collectebonnen kunt u mailen naar: bijdragenadministratie@dorpskerkharen.nl.
 
 
Groningen geeft Warmte Groningen geeft Warmte

Project ‘Groningen Geeft Warmte’: “We laten ze niet in de kou staan!”
Mensen die kampen met energiearmoede laten we niet in de kou staan. Volgens onderzoek van TNO kan meer dan de een half miljoen huishoudens in Nederland niet rondkomen door de uit pan rijzende energiekosten. Door een sterke stijging van de energieprijzen wordt het dagelijks leven flink duurder. Dat is slecht nieuws voor mensen met een laag inkomen. Een groot deel van deze mensen woont ook nog eens in een slecht geïsoleerd huurhuis. Ze hebben weinig of geen ruimte om een stijging van de vaste lasten en duurdere dagelijkse boodschappen op te vangen. Ook met compensatie door de overheid via de energiebelasting, die alle huishoudens misschien ontvangen, zijn zij niet uit de problemen.
Het project: ‘Groningen Geeft Warmte’ omvat het plan waardoor mensen die de compensatie van de energiebelasting niet (helemaal) nodig hebben, dat helemaal of gedeeltelijk kunnen schenken aan een lokaal kerkelijk/diaconaal fonds. Dat fonds is ondergebracht bij de DIRA Haren. Deze Diaconale Raad is het samenwerkingsverband tussen de diaconieën van de Hervormde Dorpskerk en de Gereformeerde Gorechtkerk in Haren.
Compensatie eerlijk verdelen
Vanuit dit fonds worden alle schenkingen in samenwerking met Voedselbank Stad Groningen verdeeld. Dit gebeurt door alle schenkingen om te zetten in tegoedkaarten. Die kaarten zijn te besteden bij supermarkten aan zelf te kiezen levensmiddelen. Daarmee kunnen huishoudens die het nodig hebben dus voorzien in een deel van hun dagelijkse boodschappen. Zij ontvangen dus een belangrijke bijdrage in de al toegenomen kosten in levensonderhoud en kunnen vervolgens hopelijk hun energienota betalen.
Hoe realiseren we dit?
Zo’n 500 huishoudens maken gebruik van de Voedselbank Stad Groningen. Als we al deze mensen met €100,-- tegemoet willen komen, dan is er dus €50.000 nodig. Om dat streefbedrag te behalen hebben wij heel veel hulp nodig. Vandaar dat we u ook vragen mee te helpen.
Groningen Geeft Warmte roept iedereen in de gemeente Groningen op, om gezamenlijk van dit project een succes te maken. Zo kunnen wij samen meer gezinnen helpen en laten wij ze niet in de kou staan. Doet u met ons mee? U kunt een donatie storten op:
NL 77 RABO 0325 1052 27 o.v.v. Warmte t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.
NL65 SNSB 0905 5903 09  o.v.v.  Warmte  t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Haren-Onnen of op
NL53 RABO 0329 4490 28  o.v.v. Warmte  t.n.v. De Stadse Voedselbank o.v.v. ‘Warmte’.
We hopen het project eind mei te kunnen afronden en zien uw donatie graag tegemoet.
Voor meer informatie: groningengeeftwarmte@gorechtkerk.nl