Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
In de afgelopen periode is er met man en vrouw en macht gewerkt aan de samenstelling van het programma met activiteiten voor het aanstaande seizoen. Ten gevolge van de beperkingen die we in de voorbij tijd hebben ervaren, moest één en ander op het laatst onder grote druk worden gerealiseerd. Door de inzet van alle leden van onze commissie (en van Roelof Rabbers die met grote zorg de lay-out  voor zijn rekening nam) zijn we daarin geslaagd. Het resultaat treft u aan in de folder die aan dit kerkblad is toegevoegd (met een daarbij ingeschoven opgave-formulier).
Deze folder kunt u ook vinden op de website onder Vorming en Toerusting.

We maken u daarbij op een aantal zaken attent:
  1. Het aanbod bestaat deels uit nieuwe activiteiten, en deels het opnieuw aanbieden van activiteiten die in het afgelopen seizoen jammer genoeg moesten worden afgebroken of geannuleerd. 
  2. Bij alle activiteiten in het nieuwe seizoen gelden de op dat moment geldende Corona-maatregelen.
  3. Voor ALLE activiteiten is opgave verplicht. 
    Bij een aantal activiteiten kan dan rechtstreeks via het bij die activiteit vermelde E-mailadres of telefoonnummer. Bij activiteiten waarbij geen E-mailadres staat vermeld, kan dat via de op het opgave-formulier aangegeven manieren.
  4. Wanneer door onverhoopte ontwikkelingen bepaalde activiteiten geen doorgang kunnen vinden, worden degenen die zich hebben aangemeld daarvan op de hoogte gesteld.
  5. Voor alle activiteiten geldt dat er voor de ruimtes waar ze gehouden worden een maximum aantal deelnemers is vastgesteld.
  6. Inschrijving gebeurt op volgorde van binnenkomst / aanmelding.
Wacht dus niet te lang met de opgave voor de activiteiten waar u aan mee wilt doen.

Voor eventuele verdere informatie kunt u zich met mij in verbinding stellen.
We zien uit naar uw deelname aan de diverse bijeenkomsten.

Namens de commissie Vorming & Toerusting
Reinier Kleijer – Keesomweg 3 – 9752 NH  Haren,
Tel. 050-8512106,
E: rkatmw@ziggo.nl

De bijeenkomsten in het kader van Vorming & Toerusting in de komende weken zijn:
  • Donderdag 24 september: ‘Gemor in de woestijn’ (leerhuis over het Bijbelboek Exodus) geleid door ds. Arlette Toornstra, van 19.30 tot 21.30 uur in ‘Ons Centrum’.
  • Donderdag 1 oktober: Ouderenkring in ‘Ons Centrum’ (over de Psalmen, – deze keer Psalm 8). Van 14.00 tot 15.30 uur.
Nogmaals: Opgave is verplicht.

 
terug