Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
In het afgelopen seizoen is geen enkele van de door ons voor 2020-2021 geplande activiteiten doorgegaan. We zijn in die maanden voortdurend alert gebleven om te bezien of…. Maar nee.
Nu we beland zijn in een fase waarin er langzamerhand meer mogelijk is op allerlei gebied is onze commissie weer bij elkaar gekomen om ons te bezinnen op het komende seizoen. Ons voornemen is om het programma dat gepland stond zoveel mogelijk in de komende periode alsnog doorgang te laten vonden.(Met daarbij ook nog enige uitbreiding|). Daarover zijn er momenteel allerlei contacten met degenen die vorig jaar hun medewerking toezegden.
In september komen we met een NIEUW PROGRAMMABOEKJE waarin alle activiteiten en de (nieuwe) data staan vermeld. We hopen (en rekenen er ook op) dat de belangstelling en het enthousiasme om deel te nemen weer even groot zal als in september 2020 bleek.
Dat we in het nieuwe seizoen ons zullen houden aan de door de overheid opgelegde maatregelen en het door de PKN daaraan ontleende beleid spreekt vanzelf. Evenals de regels zie we inmiddels  allemaal kennen omtrent afstand / maximale bezetting of groepsgrootte / hygiëne en eigen gezondheid. 
We houden u op de hoogte.

Namens de commissie Vorming en Toerusting
Reinier Kleijer E: rkatmw@ziggo.nl , Tel. 050 85 121 06

 
 
Aktie Vakantietas Aktie Vakantietas
Doet u mee met Actie Vakantietas?
Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie(bron: Kerk in actie). Twee jaar geleden hebben wij, mét u als gemeenteleden, meegedaan aan de landelijke actie Vakantietas van Kerk in Actie. Dat werd een groot succes!
Dit jaar staan we opnieuw klaar om zo’n honderd tasjes te vullen. Deze willen we weer naar de Voedselbank te brengen. Van waaruit de tasjes worden doorgegeven aan kinderen uit behoeftige gezinnen. Daarbij hebben wij ook dit jaar natuurlijk uw hulp nodig.

De diaconie van de Dorpskerk deelt de tasjes op 20 juni uit en op 27 juni en 4 juli kunnen de tasjes ingeleverd kunnen worden bij de ingang van de Dorpskerk (voorafgaand aan de kerkdienst) of in overleg met één van de diakenen op een ander moment. 
 
Dorpskerk Haren 800 jaar Dorpskerk Haren 800 jaar

Onze Dorpskerk bestaat 800 jaar. We vieren dit in samenwerking met onze zusterkerken. In het seizoen 2021-2022 worden diverse feestelijke activiteiten georganiseerd. In september starten we met een eenmalige uitgave van een tijdschrift onder leiding van Hein Bloemink van Haren de Krant. U kunt hier ook een bijdrage aan leveren, zie  
https://www.harendekrant.nl/nieuws/de-dorpskerk-is-ook-een-beetje-van-mij-omdat

 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Het kerkelijk bureau is weer open op de woensdagen van 09.00 t/m 12.00 uur
Zie verder onder de informatiepagina.
 
De Dorpskerk is weer open De Dorpskerk is weer open
De Dorpskerk is op doordeweekse dagen weer open voor bezoekers op maandag-,
woensdag- en vrijdagmiddag van 15-16 uur. Met ingang van 3 juli staan de kerkdeuren
ook op zaterdagmiddag van 15-16.30 open.

Welkom!
 
RAPPEL Aktie Kerkbalans 2021 RAPPEL Aktie Kerkbalans 2021
De gemeenteleden die nog geen toezegging of betaling voor de Aktie Kerkbalans 2021 hebben gedaan ontvangen binnenkort een mail of een brief met het verzoek om dit alsnog te doen. Dit kan direct via deze website https://www.dorpskerkharen.nl/toezeggen 

Met vriendelijke groet,
Roelof Rabbers
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
 
Kindernevendienst Kindernevendienst
Nu we weer iedere week in de kerk (met 30 mensen) samenkomen probeert natuurlijk
ook de nevendienst weer van start te gaan.
Vanaf Pinksteren, 23 mei, probeert het team van de nevendienst weer iedere week
paraat te staan om voor de kinderen een eigen dienst te verzorgen.
Op 6 en 20 juni is er kindernevendienst in Ons Centrum.
 
Kerkradio Kerkradio
Er zijn nog 6 Kerkradio's beschikbaar.
Wilt u zelf ( of iemand die u kent ) de kerkradio gaan beluisteren neem dan contact
op met de coördinator ( zie contactgegevens hieronder )

Contactgegevens:
coördinator kerkradio
dhr. Jan Peter Alberts 
e-mail: familiealberts@home.nl