Samen vieren in december ! Samen vieren in december !
Samen Kerst vieren in de kerk? Het kan!
Het Coronavirus maakt ons allen zeer voorzichtig. Maar in dit bijzondere jaar willen we ook graag bij elkaar komen in de kerk tijdens de kerstdagen. Om dat mogelijk te maken zorgden we voor een aantal extra diensten, waar steeds maximaal 30 mensen welkom zijn. Zo kunnen we toch met veel mensen samen Kerst vieren in de sfeervolle Dorpskerk, en kunnen we uiteraard ook gasten van harte welkom heten!
Natuurlijk is het is belangrijk u tevoren even aan te melden en vragen we u alleen te komen als u geen klachten hebt, een mondkapje te dragen totdat u zit, en voldoende onderlinge afstand te houden.

Toch liever thuis de diensten mee beleven?
Alle diensten worden uitgezonden via www.kerkomroep.nl  en de kerkradio.
Van de viering op de Kerstavond maken we een video-opname, zodat u via een YouTube filmpje ook mee kunt kijken. Op de website van onze kerk vindt u de link naar de verschillende opnames.: www.dorpskerkharen.nl.

19 en 20 december kerstmarkt rondom de Dorpskerk, de kerk is open tussen 13.00 en 17.00 uur
De kerk is weer open tijdens de jaarlijkse kerstmarkt, u kunt even van de rust genieten, een kaarsje aansteken, een kerstwens in de boom hangen of in gesprek gaan met de gastdames en -heren die aanwezig zijn.

20 december, opname van de kerstnachtviering; aanvang 17.00 uur
Van de kerstnachtviering die we via een YouTube-filmpje willen delen maken we op deze zondagavond een opname. U kunt daar als gemeenteleden bij zijn. Alsof het al Kerstnacht is, luisteren we naar de oude woorden uit Jesaja 8 en 9 en het kerstevangelie zoals Lucas het ons vertelt. Ook dit jaar ontdekken we hoe actueel die oude teksten zijn. Muzikaal zoeken we de breedte op: er klinkt een prachtig lied uit het pop-genre, maar we luisteren ook naar een aantal klassieke Engelse Carols.
Muzikale medewerking: Jan Harryvan, orgel; Johannes van Timmeren gitaar en zang; en vijf zangers van de Cantores Sancti Martini uit Groningen, onder leiding van Leo van Noppen.
Voorganger: ds. Arlette Toornstra.

24 december Kerstnacht; aanvang 21.30 uur
Op deze avond is het ook mogelijk in de Dorpskerk samen te komen. In een nog enigszins donkere kerk horen we woorden uit Jesaja 8 en 9 – woorden van bemoediging voor een volk dat de moed dreigt te verliezen in de somberheid van hun tijd – ze spreken ook ons aan! Samen maken we de weg vanuit het duister naar het hoopvolle bericht dat ons met het kerstevangelie geschonken wordt. De overweging op deze avond is gelijkluidend aan die tijdens de video-opname te horen is. Muzikaal is de dienst enigszins anders. Achter het orgel horen we Jan Harryvan, het kwartet Et Cantorum (dat al vaker bij ons te gast is in erediensten) verzorgt deze avond de zang, met bekende kerstliederen en enkele bijzondere werken. Voorganger is ds. Arlette Toornstra

25 december, Kerstmorgen; aanvang 10 en 11.30 uur
In de nacht klonk de boodschap van de engelen, maar in de ochtend wrijven de herders hun ogen nog uit. Wat is er gebeurd? Wat is er veranderd?
Op Kerstmorgen bent u op twee verschillende tijden in de Dorpskerk welkom. In beide diensten wordt ons door de kinderen het verhaal van de geboorte van Jezus verteld. Op filmbeeld is vastgelegd hoe zij het uitspelen. Daarbij hebben zij hun eigen fantasie en improvisatietalent gebruikt!
In de eerste dienst maken we gebruik van het feit dat kinderen niet aan de strengste regels onderworpen zijn. Zij komen het aanvangslied en het slotlied voor de gemeente zingen. Daar tussenin hebben zij hun eigen nevendienst in Ons Centrum. In de tweede dienst worden alle liederen door de zanggroep gezongen.
We lezen uit Johannes 1, over het licht dat in de duisternis gekomen is. Jan Harryvan bespeelt de beide orgels en heeft de muzikale leiding in beide diensten; ds. Oosterdijk is de voorganger.

Zondag 27 december.  Een kerstviering op ‘Derde Kerstdag’; 9.30 uur en 11 uur
Dit jaar hebben we echt een ‘Derde Kerstdag’ op zondag 27 december. Om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te bieden om een kerstdienst in de kerk mee te maken zijn er ook op deze morgen 2 diensten, om 9.30 uur in de Gorechtkerk, en om 11.00 uur in de Dorpskerk. Veel bekende kerstliederen zullen deze morgen tot klinken gebracht worden door zanggroepjes uit onze eigen gemeentes, we hopen dat de mensen thuis volop meezingen! Na afloop hopen we in de Dorpskerk nog een gezellig ontmoetingsmoment te kunnen houden met een kop koffie en wat lekkers erbij. Uiteraard ligt daarbij het accent op ‘veilig’ – dus we houden de (actuele) adviezen van overheid en PKN scherp in de gaten. 
Gorechtkerk 9.30 uur, organist Hans Noordveld. (Via een link op de website van de Gorechtkerk kunt u deze dienst zien op KerkTV.)
Dorpskerk 11.00, organist Jan Arjen Mondria.
In beide diensten is de voorganger ds. Arlette Toornstra.

31 december. Oudjaarsavond in de Dorpskerk; aanvang 21.00 uur
Ook op de laatste avond van dit gedenkwaardige jaar komen we in de Dorpskerk samen voor een eenvoudig avondgebed. Voorganger is ds. Arlette Toornstra, het orgel wordt bespeeld door Jan Harryvan.

OPGAVE VOOR DE DIENSTEN
Vanwege de Corona-voorschriften is het noodzakelijk u – het liefst uiterlijk 24 uur tevoren - even aan te melden. Dat kan met een mailtje naar aanmelden@dorpskerkharen.nl
of per telefoon bij onze koster J.D. Sluurman: 06-33744403.

 
 
Werkgroep Goede Doelen Werkgroep Goede Doelen

Kerstactie, 19 december 2020
De Werkgroep Goededoelen organiseert in
december 2020 weer een leuke kerstactie.
Evenals bij de Oogstactie van afgelopen
oktober werken we ook eze keer met
bestellijsten. Er kan gekozen worden uit
een adventskrans, amarillysbol, diverse
kerststukken, kerstkrans, heerlijke wintersoep,
home made jam  en diverse bakartikelen.
Verder zijn er kerstgastendoekjes,ruime keus in
kerstkaarten, een uil of een eenhoorn kindermuts,
mooie beschilderde kerstballen en nog diverse
andere leuke kerstcreaties.

Tip: Leuke geschenk ideeën voor 5 december!!!!

Voor bestellen klik op:   bestellijst kerst 2020

Op de bestellijst staan voorbeelden vermeld van
alle artikelen. Die kunnen dan worden aangekruist.
Zoekt u nog mooie kerstkaarten? Ook die hebben
we in voorraad. Het is ook mogelijk om eerder
kaarten uit te zoeken. U kunt hier voor een afspraak
maken met Anda Kooi, tel. 050-5342042.
Wilt u al graag eerder een advents krans of amarillysbol
of iets anders bestellen en laten bezorgen?
Ook dat is mogelijk. U heeft tot 16 december de tijd
om uw bestelformulier in te leveren.

Uiterlijk woensdag 16 december 2020 bestelling doormailen naar: 
info@wgd-haren.nl of inleveren aan de Middelhorsterweg 42 of telefonisch
doorgeven aan Anda Kooi, tel. 050-5342042.

De bestellingen kunnen op zaterdag 19 december
2020 
 worden afgehaald in het Gorechthuis van 
11.00 – 15.00 uur. Er zal dan een corona vrije
route worden aangegeven.

De bestelde producten kunnen ook gratis worden
thuis bezorgd, geldt alleen voor Haren, Glimmen
en Onnen.

Met vriendelijke groet,
Werkgroep Goededoelen Haren
Anda Kooi-Vaatstra

 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
De voorzitters van de beide kerkenraden hebben - na de op 3 november door premier Rutte en minister de Jonge afgekondigde maatregelen - besloten de activiteiten van de commissie VORMING & TOERUSTING voorlopig op te schorten tot medio (= 15) december. Van nieuwe ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.
 
Vragenlijst van de kerkenraad Vragenlijst van de kerkenraad

Op donderdag 29 oktober 2020 is een email rondgestuurd van de kerkenraad aan gemeenteleden en vrienden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, met daaraan toegevoegd een vragenlijst. De kerkenraad wil namelijk graag van de gemeenteleden horen hoe wij samen tijdens en na de coronacrisis aan de verbondenheid van onze gemeenschap kunnen werken. Mocht u de mail niet hebben ontvangen, laat het ons weten via het email-adres vragenlijst@dorpskerkharen.nl, dan sturen we u alsnog een vragenlijst.

LAATSTE NIEUWS: Het blijkt dat het formulier niet of moeilijk in te vullen is op een telefoon of tablet. In dat geval kunt u hier een aangepast formulier downloaden.
 
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Tot nader aankondiging is het kerkelijk bureau
gesloten. U kunt uw vragen en evt. collectebonnen
bestelling deponeren in de brievenbus.