Dankbrief ds.R.P.Oosterdijk Dankbrief ds.R.P.Oosterdijk
Na het afscheid
Vanaf het moment dat bekend werd gemaakt dat ik het beroep naar Kantens-Stitswerd-Rottum en Appingedam had aangenomen, kwam een stroom van reacties naar Rijksstraatweg 98a op gang. Er kwamen veel kaartjes, flessen met heerlijke drank, gebak, vele boeketten bloemen - waar moesten we nog vazen vandaan halen? - Cd’s en heel veel mails. Allemaal spraken ze van waardering voor bijna 24 jaar predikantschap in de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en gaven ze de beste wensen mee voor het vervolg daarvan in de twee gemeenten op het Hogeland. Een aantal kaartjes en mails haalde uitgebreid herinneringen op aan gebeurtenissen en ervaringen die ik met gemeenteleden heb mogen delen. Daarmee werd duidelijk hoe je als predikant niet alleen het voorrecht hebt een vertrouwelijke blik te mogen werpen in het leven van anderen, maar je ook met het leven van personen en soms zelfs van hele families verweven raakt.
Ik heb me van tevoren zorgen gemaakt over hoe een afscheid van een gemeente eruit zou moeten zien in tijden van corona. Immers een receptie, waarbij je velen de hand kunt schudden is onmogelijk. En een kerkdienst waarbij je afscheid neemt van de gemeente, van het dorp en van het kerkgebouw kan alleen op een zeer beperkte manier. Maar mijn zorgen verdwenen goeddeels, toen ik mij realiseerde dat de kaartjes en mails die ik had gekregen er normaal gesproken niet geweest zouden zijn. Nu heb ik een flinke stapel getuigenissen die ik zal bewaren. Heel veel dank daarvoor!
Mijn zorgen over het afscheid werden zeker weggenomen, toen ik zag hoeveel werk er werd gemaakt van de afscheidsdienst. De dienst zelf was dankzij de inzet van de organisten Jan Harryvan, Anco Ezinga en Jan-Arjen Mondria en de zangers Marijke Dijkstra, Tineke van Stempvoort, Reinier Kleijer en ook Jan-Arjen een indrukwekkende samenkomst. Het afscheidscomité bestaande uit Jolien Berendsen-Prins en Siebren Zwerwer heeft kans gezien alles rond de dienst volledig en zorgvuldig te organiseren: de uitnodigingen, de sprekers, fotograaf Johan van Drunen, de inrichting van de kerk in samenwerking met Jan-Derk-Sluurman, de bloemen in samenwerking met Janette Visser en het afscheidscadeau namens kerkenraad en kerkrentmeesters. Het cadeau - een beeld vervaardigd door Ynskje Penning - was een grote verrassing. Ik had het mogen uitzoeken voor een vesper in de Advent van 2018, waarin een Mariafiguur moest figureren. Vanaf dat moment heette het beeld niet meer ‘zwanger’ maar ‘Maria’. Met die titel staat het nu in onze woonkamer.
Ook het koorgesprek met Jolly Kerkstra en Henk Boomker, een dag voor het afscheid opgenomen, viel onder de zorg van het afscheidscomité. Ook daar was een fotograaf, Fedde van Loon. De technische ploeg Jan-Peter Alberts, Stoffer Smit en Jan-Derk Sluurman, de volgende dag nog uitgebreid met Roelof Rabbers en Henk Berendsen, heeft de uitzending van zowel koorgesprek als afscheidsdienst mogelijk gemaakt.
Dank, veel dank aan allen die mijn afscheid hebben gemaakt tot wat het was. Het was geweldig! Toen veertien dagen later de intrede in Appingedam en Kantens-Stitswerd-Rottum plaats vond in de Nicolaikerk van de tweede stad van de provincie, waren daar weer Hareners om mij tot op het laatst uit te zwaaien. 
Wij, van onze kant, wensen gemeente en kerkenraad rond de Harener Nicolai- of Dorpskerk van harte Gods zegen toe. Wij blijven in hart en gedachten met u verbonden,
Helene en Rudolf Oosterdijk
 
 
Pasen 2021 Pasen 2021

Voor het tweede jaar op rij is het niet verstandig om als gemeente samen te komen om
de Stille Week en Pasen te vieren. Hoe jammer is dat!  Toch wordt het Pasen.
We vieren het hartsgeheim van ons geloof: “de Heer heeft geleden, is gestorven en begraven,
en op de derde dag opgestaan uit de dood!”

We bereiden diensten voor die via de bekende linkjes op onze website te beluisteren zullen zijn.
De Paasnacht is ook met een beeldverbinding te volgen vanuit de Gorechtkerk. 
De vier diensten in deze drie dagen van Pasen vormen een eenheid 


Een overzicht van de vieringen wordt per viering op de website onder kerkdiensten vermeld.

 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
In de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge van 8 maart jl. zijn weliswaar wat lichtpuntjes aangegeven voor wat betreft de maatregelen i.v.m. de huidige pandemie. Veel perspectief voor de activiteiten van onze commissie biedt dit echter nog niet. Naast alle gespreks- en cursusbijeenkomsten die helaas niet door kunnen gaan, moeten we ook de lunch van de Ouderengroep (die gepland stond op 8 april) afzeggen. Normaal gesproken werd met zo’n lunch altijd de serie bijeenkomsten in een winterseizoen afgesloten. Misschien is het een mogelijkheid om het komende seizoen daarom te laten beginnen met een lunchbijeenkomst. U hoort daar t.z.t. meer over.
Iets anders is de Hemelvaartspelgrimage die in het programmaboekje van dit seizoen staat vermeld. Binnenkort valt de beslissing of die activiteit (op donderdag 13 mei a.s.) zal doorgaan. In het kerkblad van 8 april of van 29 april zullen we u daarover informeren..

Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting

Reinier Kleijer. E: rkatmw@ziggo.nl
T. 050 8512106 
 
 
Kerkradio Kerkradio
Er zijn nog 6 Kerkradio's beschikbaar.
Wilt u zelf ( of iemand die u kent ) de kerkradio gaan beluisteren neem dan contact
op met de coördinator ( zie contactgegevens hieronder )

Contactgegevens:
coördinator kerkradio
dhr. Jan Peter Alberts 
e-mail: familiealberts@home.nl
 
Kerkelijk bureau Kerkelijk bureau
Tot nader aankondiging is het kerkelijk bureau
gesloten. U kunt voor collectebonnen uw bestelling
deponeren in de brievenbus.
U kunt verder al uw vragen per email stellen .
U gebruikt hiervoor : kerkelijkbureau@dorpskerkharen.nl