WELKOM

WELKOM
Welkom bij de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, actief in en rondom de Dorpskerk van Haren.
Klik hier voor een foto-tour door de kerk en hier voor een video van OOG TV tijdens de Open Monumentendag op  17 september 2019.


 
 
Kerkdiensten Algemeen Kerkdiensten Algemeen


In de Dorpskerk is de aanvang van de wekelijkse kerkdienst om 10.00 uur, tenzij anders aangegeven. De diensten zijn  ook via de web-site www.kerkomroep.nl of www.dorpskerkharen.nl
 
te beluisteren en sinds kort ook te zien !

Iedere zondagmorgen is er kindernevendienst en oppasdienst. Alle kinderen vanaf de leeftijd dat ze een beetje kunnen meedoen zijn welkom.


In elke kerkdienst staat een boeket bloemen, dat na de dienst als een groet van de gemeente aan iemand wordt gegeven, die daar die week in het bijzonder voor in aanmer­king komt.

In de Dorpskerk is een ringleiding aanwezig.

Doopdiensten worden in het kerkblad bekend gemaakt. Ouders, die hun kindje willen laten dopen, wordt verzocht tijdig contact op te nemen met de wijkpredikant voor een doopgesprek.

Het Heilig Avondmaal wordt in onze kerk vijfmaal per jaar gevierd.

Huwelijksdiensten worden altijd in overleg met een van de predi­kanten gere­geld. Voor een goede voorbereiding is het gewenst ongeveer drie maanden tevoren contact op te nemen.

Rouwdiensten kunnen in het kerkgebouw worden gehouden of in Ons Centrum, het rouwcentrum, de aula of thuis. Voordat met de begrafenis­ondernemer definitieve afspraken worden gemaakt, is het gewenst dat de familie contact heeft opgenomen met de predikant.