communicatie communicatie
Preekvoorziening.
Hans Visser : tel 050-5345589 of 06-27474340
e-mail :joh.b.visser@gmail.com


4-luik
4-luik is het informatieblad van de Hervormde gemeente Haren-Onnen, de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen en de Protestantse gemeente Noordlaren Glimmen. Het blad verschijnt gewoonlijk eens in de drie weken. Het wordt door vrijwilligers samengesteld en door andere vrijwilligers bij de gemeenteleden thuis bezorgd. 
Redactie
Hans Visser, Henk de Vries, Walter Ravenek, René Holen en Siebren Zwerwer.
Inleveren van de kopij per e-mail: redactie4luik@gmail.com
Er wordt een vrijwillige bijdrage (per acceptgiro) gevraagd van € 15,00 per jaar.
Bezorging
Hoofdbezorger voor de Dorpskerk is J.J. Kloosterman, tel. 5346626.

Internet
Op de internet pagina www.dorpskerkharen.nl vindt u alle informatie van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen. Op de site vindt u de kerkdiensten met de voorgangers, maar ook actuele wijzigingen in het preekrooster. Verder  alle belangrijke adressen, aankondigingen van activiteiten, etc. 
Beheerder: Hans Visser, e-mail: website@dorpskerkharen.nl

 
terug