Dorpskerk Dorpskerk
De Dorpskerk, is een deels romaanse, deels romanogotische kerk uit het begin van de dertiende eeuw. De toren is in het verleden meermalen afgebrand. In 1914 werd hij gerestaureerd onder leiding van rijksbouwmeester Cornelis Peters. Het zadeldak werd toen vervangen door een hoge spits. De toren heeft thans een achtkantige spits tussen vier topgevels. Bijzonder aan de toren is de verdieping die door een gewelf overdekt is. Dit zou een torenkapel zijn geweest, open naar het schip van de kerk.
In de kerk staan verschillende herenbanken, waarvan er één uit 1616 dateert. De andere zijn in de 18e eeuw vervaardigd. De preekstoel is in 1725 gemaakt door Casper Struiwig. Het orgel werd in 1776 gebouwd door Albertus Antoni Hinsz; het werd in 2002 gerestaureerd.

Ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van de Dorpskerk is een magazine uitgebracht die u hier kunt lezen.

Wilt u meer weten over de omgeving van de Dorpskerk dan kunt u dat vinden op de website : www.dehondsrug.nl

De koster van de kerk is de heer J.D.Sluurman
mobiel  : 06-13567116
e-mail   : koster@dorpskerkharen.nl
 
terug