Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Met het vorige nummer van het kerkblad werd de folder verspreid waarin alle activiteiten van de commissie
‘Vorming & Toerusting’ voor het nieuwe seizoen staan vermeld. Vóórdat bij wijze van spreken de laatste
exemplaren door de bezorgers bij u in de brievenbus werden gedaan, lagen de eerste ingevulde opgavenformulieren al op mijn deurmat, en verschenen de opgaven per mail al op mijn computerscherm. En in de dagen daarna (tot op vandaag) gaat de stroom van aanmeldingen gestaag door. Fantastisch!

Bij deze ‘juichkreet’ echter ook meteen een min-puntje: in het enthousiasme en de vaart waarmee de folder is samengesteld, zijn er op (on)verklaarbare wijze een aantal vervelende zet-duiveltjes ingeslopen:
 1. In de eerste plaats is 1 van de data van de STILTEMEDITATIE (op woensdagavonden) verkeerd aangegeven. Terwijl er 18 januari 2023 bedoeld was, is abusievelijk 19 januari genoteerd. (De rest van de data klopt!).
 2. In de tweede plaats is bij de POEZIEAVOND (over de dichteres Ida Gerhardt) per abuis de datum overgenomen die in afgelopen winterseizoen was gepland (maar toen niet kon doorgaan), namelijk 24 januari. Dat moet zijn: maandag 30 januari 2023. Wie zich reeds daarvoor heeft aangemeld ontvangt t.z.t. daarover nog persoonlijk bericht.
 3. De lezing van Koert Jansen (over beleggen) niet op dinsdag 9 maart zal plaatsvinden maar op donderdag 9 maart.
 4. En nog een kleine verschrijving: Degene die op 31 oktober de lezing over de Amerikaanse theoloog Stanley Hauerwas zal verzorgen heet niet Adriaan Baan, maar Ariaan Baan.
Een mooie aanvulling op datgene wat in de folder staat vermeld is het volgende: Voor de ontmoetingen in ‘De Dilgt’ die bedoeld zijn voor de bewoners van de nieuwe flatgebouwen van die zorginstelling zijn er inmiddels concrete afspraken gemaakt. Bijna helemaal onderaan het onderstaande lijstje ziet u de bijzonderheden betreffende de eerste bijeenkomst. Daar leest u ook hoe u zich van te voren (!) kunt aanmelden.

Voor de komende weken staan er weer tal van activiteiten op het programma waarvoor we u en jou graag
uitnodigen:
 • Donderdag 29 september – 14.30 uur – Ons Centrum: Leerhuis ‘Schatgraven in Bijbelse grond’ door ds. Arlette Toornstra. 
 • Zaterdagavond 1 oktober: ‘Soos-hoppen’ voor de jeugd van de gezamenlijke kerken, te beginnen in de soos van ‘De Hoeksteen’ om 21.30 uur. 
 • Donderdag 6 oktober – Ouderenkring – 14.00 uur – Ons Centrum. Deze keer o.l.v. ds. Michiel Pronk over Lukas 18 vers 1-8
 • Maandag 10 oktober – 10.00 uur – Gorechthuis: Kring o.l.v. ds. Ybo Buurma over boek van Samuel Lee: ‘Verlangen naar een nieuw christendom’. 
 • Dinsdag 11 oktober -10.00 uur – Gorechthuis: Gesprekskring ‘Geloven vandaag’. geleid door ds. Michiel Pronk.
 • Dinsdag 18 oktober – 20.00 uur – Dorpskerk: Lezing door ds. Rudolf Oosterdijk over ‘Ruimte en katholiciteit’. Aansluitend vindt dan de presentatie plaats van het boek dat ds. Oosterdijk schreef over de geschiedenis en de bijzonderheden van de Dorpskerk (en waarvan de lezing één van de hoofdstukken behelst).
 • Woensdag 19 oktober – 20.00 uur – Gorechthuis: Stiltemeditatie o.l.v. Alja Egberts.
 • Donderdag 20 oktober – 10.00 tot 12.00 uur – Ontmoetingsruimte van het gebouw ‘Chopin’: Eerste bijeenkomst van bewoners van de flatgebouwen van zorginstelling ‘De Dilgt’. Ds. Arlette Toornstra leidt dan het gesprek. Opgave is mogelijk bij mw. Aukje de Haan, Dilgtweg 3E-29, tel. 050 534 73 38.
 • Donderdag 20 oktober – 14.30 uur – Ons Centrum: Leerhuis ‘Schatgraven in Bijbelse grond’ door ds. Arlette Toornstra.
Wat mooi om je bij zo’n opsomming te realiseren dat de kerk op zoveel terreinen (en manieren) leeft.
Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’,
Reinier Kleijer – Keesomweg 3 – 9752 NH Haren, – tel. 050 8512106 – E: rkatmw@ziggo.nl

Het boekje is hier digitaal te lezen en het opgaveformulier hier.
 
terug