Vorming en Toerusting Vorming en ToerustingIn de maand februari bent u van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:
* Donderdag 1 februari komt groep Lectio Divina bijeen . Dat is om 13.30 uur ten huize van de familie Bakker aan de Waterhuizerweg 64 in Haren.
* Donderdag 1 februari houdt ds. Michiel Pronk de tweede avond (in een serie van drie) over ‘Denkend aan God...’. Dat gebeurt in Ons Centrum en begint op 20.00 uur. Ook als u de eerste keer niet bent geweest is dat geen bezwaar want de diverse avonden hebben hetzelfde thema , maar steeds met een andere benadering.
* Woensdag 7 februari is er een thema-avond over ‘Geloof en autisme’. Mensen van Stichting ‘Dit Koningskind’ maken ons deelgenoot van hun ervaringen en gaan met ons in gesprek. De avond wordt gehouden in het Gorechthuis en begint om 20.00 uur.
* Zondag 11 februari is er weer Kliederkerk. Dat vindt plaats in de Gorechtkerk en het Gorechthuis en begin om 16.00 uur (Inloop vanaf 15.45 uur).
* Dinsdag 13 februari is de gesprekskring ‘Geloven vandaag’ die geleid wordt door ds. Michiel Pronk. Ook deze keer weer in het Gorechthuis en het begint om 10,00 uur .
* Woensdag 14 februari wordt o.l.v. Idelette Kruidhof de Stiltemeditatie gehouden. Dat gebeurt in het Gorechthuis. Aanvang 20.00 uur.
* Op donderdag 15 februari komt de Ouderenkring weer bijeen. Dat zal zijn in Ons Centrum en begint om 14.00 uur. In verband met de afwezigheid van ds. Ybo Buurma (die voor deze keer gepland stond) zal de middag worden geleid door ds. Wim Andel die als ambulant predikant tijdelijk is verbonden aan de Hervormde Gemeente. Hij zal Genesis 22 aan de orde stellen.
* Op  donsdag 20 februari is  de ochtend ‘Meditatief schilderen’ o.l.v. Philippine Lugtigheid. De plaats van samenkomst is Ons Centrum en het begint om 10.00 uur.
* Zondag 25 februari is het tweede Koorgesprek van dit seizoen. Henk Boomker gaat dan in gesprek met Reinier Kleijer die (samen met kerkmusicus /Jan Harryvan) de Harense Mis heeft geschreven. Om 16.30 uur bent u welkom in het koor van de Dorpskerk.
* De gespreksgroep ‘Connect’ o.l.v. Rianne Pronk –  van Belle en Henk Wolters komt op dinsdag 27 februari bij elkaar in her Gorechthuis. De avond begint om 20.00 uur.
* Op woensdag 28 februari is er een avond ‘Samen in gesprek’ voor jong en oud (en alles daartussenin). Dat vindt plaats in het Gorechthuis o.l.v. ds. Michiel Pronk. Aanvang 20.00 uur. Wie van tevoren wil deelnemen aan het samen eten: zie de uitgebreide informatie hierover in het vorige kerkblad. 
* Donderdag 29 februari is e derde en laatste avond in de serie ‘Denkend aan God...’ die geleid wordt door ds. Michiel Pronk. Zoals steeds: om 20.00 uur in Ons Centrum.

Een korte maand – een lange lijst.
We hopen u bij één of meerdere ochtenden/middagen/avonden te mogen ontmoeten.
 
Tot slot: Prof. Luco van den  Brom heeft afscheid genomen van onze commissie. Vele  jaren hebben wij (zowel in het aandragen van ideeën als in ‘het uitvoerende werk’) van zijn kennis en kunde gebruik kunnen en mogen maken. Daarvoor spreken wij aan hem ook langs deze weg onze waardering en hele hartelijke dank uit.

Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’
Reinier Kleijer. E: rkatmw@ziggo.nl, M: 06 41064130


De brochure kunt u hier (klikken) digitaal lezen.
   
 
    
 
terug