Gezamenlijke Gemeenteavond Gezamenlijke Gemeenteavond
Hierbij nodigen we alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen uit voor een volgende gezamenlijke gemeenteavond op   4 juni 2024 in het Gorechthuis te Haren. Vanaf 19.30 uur is de inloop en om 19.45 uur zullen we starten. De gemeenteavond staat onder leiding van Jenneke Span, onze externe begeleider.
 
De avond zal in het teken staan van het principebesluit van de kerkenraden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en van de Gereformeerde kerk Haren-Onnen om samen te gaan in een gefuseerde Protestantse Gemeente. Het stappenplan van de noodzakelijke activiteiten om tot deze fusie te komen zal in grote lijnen worden besproken. Ook de contouren van het nieuwe, gezamenlijke beleidsplan na de fusie zullen aan de orde komen. Tijdens de gemeenteavond zal dit aan alle gemeenteleden gezamenlijk worden gepresenteerd.

Na de pauze gaan beide gemeenten uiteen en krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid om hun mening hierover aan hun eigen kerkenraad kenbaar te maken. De avond wordt vervolgens gezamenlijk en formeel afgesloten.
Tenslotte kan informeel worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Wij hopen u allen op deze avond te mogen verwelkomen.  

Met vriendelijke groet,

Margriet Piersma, preses Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Cees Verschoor, preses Gereformeerde Kerk Haren-Onnen

Leden van de Dorpskerk die voor deze avond vervoer wensen kunnen contact op nemen met
Jolien Berendsen tel. 050-5348522 of  mobiel :06-17017403


 
 
Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

Nu het einde van het lopende seizoen nadert, zijn er nog 2 ‘buiten-activiteiten’ te melden:


* Nu alvast wijze we op het bezoek dat we zaterdag 15 juni a.s. zullen brengen aan het iconenatelier in het oude romaanse kerkje van Lettelbert. Voor fietsers (afstand 20 km.) betekent dat we om 11.00 uur vertrekken vanaf het Gorechthuis. Voor wie op een andere wijze naar Lettelbert reist: we worden daar rond 12.30 uur verwacht. Ook hiervoor geldt dat zij die zich hebben opgegeven kort van tevoren nog een berichtje ontvangen.

De reeks van activiteiten in 2023-2024 is daarmee dan ten einde. Maar dat geldt niet voor de activiteiten van de commissie. Die is juist in deze en de komende weken druk bezig om een aantrekkelijk programma voor het volgende seizoen voor te bereiden.

Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’,
Reinier Kleijer, E. rkatmw@ziggo.nl, M. 06 41 06 41 30