Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Het aanbod dat door onze commissie is gedaan slaat – naar we merken – goed aan. Sommige bijeenkomsten trekken meer deelnemers dan zich hadden opgegeven. In een enkel geval betekende dat zelfs een ‘gedwongen verhuizing’ naar een grotere ruimte. Om het met een oud spreekwoord te zeggen: ‘Hoe meer zielen – hoe meer vreugd!’.
Wat de komende periode betreft nodigen wij u graag uit voor de volgende activiteiten:

* O p donderdag 16 november komt de Ouderkring opnieuw bijeen. Ds. Harm Jan Meijer zal deze keer de inleiding verzorgen (over Matteus 25). De bijeenkomst begint om 14.00 uur en wordt gehouden in Ons Centrum.

* Vrijdag 17 november vindt in de Gorechtkerk de voorstelling ‘Ga mee’ plaats. Daarin brengt Kees Posthumus op bijzondere (en geestige) wijze het jaarthema van onze kerk (de PKN) op het toneel. De voorstelling begint om 20.00 uur maar vanaf 19.30 uur bent u voor een kop koffie of thee al welkom in het Gorechthuis.
 
* De geplande bijeenkomst op maandagochtend 20 november rond het thema ‘Dagboek en geloof’ komt door afwezigheid van ds. Buurma te vervallen.

* Op dinsdagavond 21 november zullen Maartje Scholtmeijer (student theologie PThU) en ds. Loes Roersma (nu predikant in Gasselte en in het verleden als theoloog werkzaam op Papoea Nieuw Guinea) met ons van gedachten wisselen over ‘Evangelie en cultuur’. Aanvang 20.00 uur in het Gorechthuis.

* Diezelfde avond komt de gespreksgroep 20-30-jarigen o.l.v. ds. Michiel Pronk bij elkaar in ‘De Soos’. Zoals altijd begint dat om 20.00 uur.
 
* Op dinsdag 28 november houdt dr. Gert van Klinken (docent PThU) een lezing over ‘Boer Uilkens en de kerk’. Een thema waar geloof en landbouw(politiek) elkaar raakten en waaruit mogelijk lijnen naar nu te trekken zijn. De avond die om 20.00 uur begint wordt gehouden in Ons Centrum.

* Op Woensdag 6 december vindt de Stiltemeditatie plaats. Dat gebeurt in het Gorechthuis en begint om  20.00 uur.
Dit in deze afwijking van het oorspronkelijke datum (dinsdag 12 december) zoals in de brochure met ons jaarprogramma stond vermeld.

* Donderdag 7 december komt ten huize van de familie Bakker (Waterhuizerweg 64) de bijeenkomst plaats van de groep die de Lectio Divina volgt. Zoals steeds is de aanvang 13.30 uur.

* Dinsdag 12 december is in de ochtend de bijeenkomst die geleid wordt door ds. Michiel Pronk rond ‘Geloven vandaag’. Die wordt gehouden in het Gorechthuis en begint om 10.00 uur.

* Diezelfde dinsdag 12 december komt ‘s avonds de gespreksgroep ‘Connect’ (30-45-jarigen) bij elkaar in het Gorechthuis, geleid oor Rianne Pronk en Henk Wolters. Het begint om 20.00 uur.

* Op woensdag 13 december komt de gespreksgroep 20-30-jarigen weer bij elkaar. Ds. Michiel Pronk leidt die bijeenkomst die om 20.00 uur begint in  ‘De Soos’.

Om met een ander oud gezegd te eindigen: ‘Voor elck wat wils’. Welkom!

Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’
Reinier Kleijer – T: 06 41 06 41 30 / E: rkatmw@ziggo.nl 
terug