PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Aankondiging Gemeenteavond op 16 sept. 2019 Aankondiging Gemeenteavond op 16 sept. 2019

Namens de visitatiecommissie,
nodigt de kerkenraad u van harte uit voor een gemeenteavond op 16 september a.s. om 20.00 uur in Ons Centrum. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. Tijdens deze avond zal de visitatiecommissie van haar bevindingen verslag doen.


 
 
Medelingen van de kerkenraad 30 juni 2019 Medelingen van de kerkenraad 30 juni 2019
Uit de kerkenraad 
Naar aanleiding van het praatje van Siebren Zwerver tijdens de koffie van 28 april over het kerkhof, kunnen we u vertellen dat dit 2 nieuwe vrijwilligers heeft opgeleverd. Uiteraard zijn we daar erg blij mee. De afgelopen maanden is er veel gesproken binnen de kerkenraad over de toekomst. Gesprekken met de visitatoren, met de predikanten en met de interim voorzitter Gerrit Schoonman. Gesprekken die goed waren. Inmiddels hebben we daarom ook afscheid genomen van Gerrit Schoonman.
Namens de kerkenraad willen we u kenbaar maken dat Gerrit Theodorus (Ger) van der Werf, woonachtig Spinozalaan 3 te Haren, zich beschikbaar heeft gesteld als ouderling met bijzondere taak n.l. voorzitter. Indien er vanuit de gemeente geen wettige bezwaren worden ingebracht zal zijn bevestiging op 8 september a.s. plaatsvinden.
Naast deze positieve berichten, betekent het niet dat alle zorgen weg zijn. Zo is de diaconie, zoals u wellicht heeft gelezen in Vierluik, naarstig op zoek naar ondersteuning tijdens de diensten. Zij zoeken dringend uitbreiding van collectanten.Ook de vacature van scriba staat nog open, wellicht kunt u er eens over nadenken of het iets voor u is of weet u iemand in uw omgeving. Namens de kerkenraad wens ik u een goede zomer en wijs u nog even op het zomerrooster waarin wij als Hervormde gemeente samen met de Gereformeerde gemeente Haren samen ons geloof mogen vieren in de diensten om tourbeurten in de beide kerken.
Namens de kerkenraad : Gratia Apoll-Boekhoudt
 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.