zondag 14 augustus 2022 om 10.00 uur

Zomerdienst in de Gorechtkerk
Voorganger(s): ds. Michiel Pronk
Ouderling(en):  Jolien Berendsen
Organist: Roel Wester

te beluisteren en/of te zien :  www.gorechtkerk.nl

Wilt u graag meezingen dan het Liedboek van de Kerken bij de hand houden

Gereformeerde Kerk Haren -Onnen

Hervormde Gemeente Haren – Onnen


zondag 14 augustus 2022

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 139: 1, 2 en 8 – Heer, die mij ziet zoals ik ben

Bemoediging en groet
Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente:   DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger: die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente:   EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorganger: Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
Gemeente:   AMEN

Lied: Elly en Rikkert – Vuur uit de hemel (Youtube)

Gebed om toenadering

Zingen:  Lied 150a – Geprezen zij God  

Leefregel: Leviticus 19: 1-4, 17, 18 en 33-34.
Kinderen gaan naar hun nevendienst

Gebed om de Heilige Geest

Lezing: Jeremia 23: 23-29

Zingen:  Lied 1008: 3 – Houd wat Gij hebt ondernomen

Lezing: Lucas 12: 49-56

Zingen: Lied 941: 1, 2 en 4 – Waarom moest ik uw stem verstaan

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 527: 1, 3 en 5 – Uit uw hemel zonder grenzen

Dankgebed, voorbede en stil gebed, afgesloten met het Indisch Onzevader

Collecte

Slotlied: Lied 418: 1, 2 en 4 – God, schenk ons de kracht

Zegen

Zingen: Lied 708: 1 en 6 – Wilhelmus van Nassouwe (in verband met Nationale Herdenking 15 augustus 1945 bevrijding van het Koninkrijk der Nederlanden)

 

terug