Actie Kerkbalans 2024 Actie Kerkbalans 2024
De Actie Kerkbalans 2024 start op zaterdag 13 januari. Per brief of e-mail wordt u gevraag om een financiële bijdrage. U kunt uw toezegging via de website doorgeven of door het per brief ontvangen formulier:
  1. in de daartoe bestemde bus in hal van de Dorpskerk te doen of 
  2. in de brievenbus te doen bij de consistoriedeur van de Dorpskerk Kerkstraat 2 of
  3. te frankeren en per post te versturen.
Bij leden ouder dan 86 jaar wordt het formulier persoonlijk opgehaald.

terug