Aktie Kerkbalans 2023 Aktie Kerkbalans 2023
De Actie Kerkbalans 2023 is gestart, wij vragen u om hieraan digitaal mee te doen. 
Het hiervoor benodigde registratienummer vind u in de persoonlijke e-mail of brief die u ontvangt.
U kunt uw toezegging en betaling direct via het toezeggingsformulier regelen.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!
 
terug