Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
De commissie 'Vorming & Toerusting' 

* Donderdag 26 januari is de volgende bijeenkomst van de kring die door ds. Arlette Toornstra wordt geleid over ‘Schatgraven in Bijbelse grond’, een leerhuis over Archeologie en Bijbeluitleg. De middag wordt gehouden in Ons Centrum en begint om 14.30 uur.
* Op zondag 29 januari is er Kliederkerk, bedoeld voor (kleine) kinderen, ouders en grootouders (en belangstellenden!). In een afwisseling van creativiteit en verhalen (en afgesloten met gezamenlijk eten) worden Bijbelverhalen met elkaar gedeeld. Het duurt van 16.00 tot 18.00 uur en vindt plaats in de Gorechtkerk en het Gorechthuis.
* De Poëzieavond (dit jaar over Ida Gerhardt) wordt gehouden op maandag 30 januari (en niet zoals per abuis in de folder staat vermeld op maandag 24 januari). Ds. Ybo Buurma leidt (in samenwerking met Alja Egberts) deze avond die begint om 20.00 uur in Ons Centrum.
* Dinsdagochtend 31 januari is de ochtend ‘Meditatief Schilderen’ o.l.v. Philippine Lugtigheid. Deze vindt plaats in Ons Centrum en begint om 10.00 uur.
* De Gespreksgroep 20-30-jarigen o.l.v. ds. Michiel; Pronk komt bijeen op woensdag 1 en dinsdag 21 februari. Plaats van samenkomst is het Gorechthuis, en de tijd is 20.00 uur.
* Op woensdag 15 februari is de (maandelijkse) Stiltemeditatie. Deze keer geleid door Idelette Kruidhof. Aanvang 20.00 uur in het Gorechthuis (Thee/koffie vanaf 19.45 uur).
* Donderdag 16 februari komt de Ouderenkring bijeen. Deze keer weer in Ons Centrum. Aanvang 14.00 uur. Ds. Ybo Buurma is deze keer de inleider en aan de orde is het Bijbelgedeelte Lukas 15 vers 11-32.
* Op dinsdag 21 februari komt de gesprekskring ‘Geloven vandaag’ o.l.v. ds. Michiel Pronk weer bijeen. Deze kring over de Apostolische Geloofsbelijdenis, moet – in verband moet in verband met studieverplichtingen van ds. Pronk- verplaatst worden van de gebruikelijke tweede naar de derde dinsdag in deze maand. Plaats en tijd – zoals steeds – is het Gorechthuis om 10.00 uur.
* Op donderdag 23 februari vervolgt ds. Arlette Toornstra haar leerhuis-serie over ‘’Schatgraven in Bijbelse grond’. Ook deze keer in Ons Centrum met 14.30 uur als begintijd.
* Op de avond van die 23-ste februari wordt de film ‘Waarom niet naar Wyldenmerk?’ vertoond. Een documentaire die is gemaakt door onze oud-plaatsgenoot Anne van Slageren. Thematiek is de zoektocht van een Molukse naar haar familie-geschiedenis hier in Nederland. Opnieuw een actueel thema. De voorstelling (en het gesprek daarover) vindt plaats in Ons Centrum. En begint (na koffie en thee) om 20.00 uur.

 
terug