Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Het seizoen begint op zijn eind te lopen. Gelukkig hebben we in de afgelopen maanden geen bijeenkomst hoeven af te zeggen. Zo zijn we op velerlei wijzen luisterend, sprekend, bezinnend en mediterend bij elkaar geweest. Allemaal aspecten (naast andere wezenlijke zaken) van de veelkleurige kristal die het gemeente-leven is.
Voor de komende periode wijzen we u op de volgende activiteiten:
* Op donderdag 11 mei vindt – ter afsluiting van het de reeks gesprekken in de voorbije winter-periode – de lunch van de Ouderenkring plaats, om 12.00 uur in Ons Centrum.
* de Stiltemeditatie die in de brochure vermeld staat voor woensdag 17 mei gaat om rooster-technische redenen NIET door en wordt verplaatst naar woensdag 31 mei a.s. (bericht daarover in volgende 4-Luik)
* Op donderdag 18 mei vindt de Hemelvaartpelgrimage plaats waarover u elders in dit kerkblad meer kunt lezen.

Namens de Commissie ‘Vorming & Toerusting
Reinier Kleijer, E: rkatmw@ziggo .nl, M: 06 41 06 41 30

 
 
terug