Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau
Het kerkelijk bureau is gevestigd in de consistoriekamer van de Dorps­kerk. Het bureau verzorgt de ledenadministratie van onze gemeente.
 
Beheerder
Mw. G. Prince-van Wijnen
Kerkstraat 2,   9751 BC  Haren
tel. 050 5370415
e-mail: kerkelijkbureau@dorpskerkharen.nl
 
Openingstijden kerkelijk bureau 
Woensdagochtend van 09.00-12.00 uur

Financiële administratie
De financiële administratie wordt door het Kerkelijk Bureau van de Protestantse Gemeente Groningen verzorgd. Voor betalingen aan het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde gemeente Haren-Onnen:
SKG rek.nr. NL 18 RABO 0373 7213 31 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Haren-Onnen.
 
terug