Kerkenraad Kerkenraad
De kerkenraad is het hoogste gezags- en beleidsbepalende orgaan binnen de kerkelijke gemeente. Het is een geleed orgaan. Dat wil zeggen dat in die raad verschillende sectoren zijn vertegenwoordigd. Allereerst de ouderlingen, vervolgens de diakenen dan de ouderlingen-kerkrentmeesters en ten slotte de predikanten.
De ouderlingen-kerkrentmeester zijn vrijgesteld van de liturgische taken en hebben een eigen taakomschrijving en dus ook een eigen verantwoordelijkheid.

e-mail: scriba@dorpskerkharen.nl 
terug