College van Diakenen College van Diakenen
De diakenen zijn op een aantal fronten actief binnen onze gemeente. Tijdens de kerkdiensten collecteren ze, hierbij bijgestaan door collectanten.

U kunt uw giften voor de diaconie overmaken naar rekening NL 77 RABO 0325 1052 27 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.

Voor het door de gemeenteleden bijeengebrachte gelden wordt samen met de diakenen van de Gorechtkerk, een goede bestemming gezocht op regionaal, landelijk en wereld niveau.

Diakenen van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen (Dorpskerk) en de Gereformeerde Kerk (Gorechtkerk) vormen samen de Diaconale Raad (DIRA). 

e-mail: : hervormdediaconieharen@outlook.com
 
terug