Vacature Predikant Vacature Predikant
De Hervormde Gemeente Haren-Onnen is per 1 november 2023 vacant geworden.De gemeente is op zoek naar een predikant (m/v) die voor 0,8 - 1,0 fte de gemeente wil dienen.

De Dorpskerk vormt al 800 jaar lang het middelpunt van de gemeente in Haren. Voor deze gemeente zoeken we een inspirerend persoon met oog voor jong en oud en die de Bijbel kan verhelderen in het kader van hedendaagse gebeurtenissen.

We zoeken een predikant die ons niet alleen kan inspireren, maar ook iemand die een verbinder is, zowel binnen onze geloofsgemeenschap als erbuiten.

De gemeente is recentelijk een samenwerkingsproces aangegaan met de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen: de Gorechtkerk. Vanaf 2024 zijn er maandelijks gezamenlijke kerkdiensten, waarbij op die ochtend één van beide kerken gesloten is.

Voor de verdergaande samenwerking en het voorgenomen samengaan met de Gorechtkerk in 2025 zoekt de gemeente een predikant met een verbindende instelling ten aanzien van dit proces.

Hij of zij:
 • heeft ervaring als gemeentepredikant
 • heeft gevoel voor een zorgvuldige liturgie waarin gemeenteleden participeren - weet de Bijbelse boodschap te verbinden met de actualiteit
 • houdt rekening met de steeds veranderende samenleving en wil daarin van betekenis zijn
 • heeft een pastorale attitude
 • toont diaconale betrokkenheid
 • heeft motiverende ideeën voor het jeugdwerk   
 • neemt de tijd en ruimte om de kerkelijke gemeente te leren kennen
 • kan de vrijwilligers voor en in het kerkenwerk inspireren
 • is in staat samen te werken met andere geloofsgemeenschappen
 • staat open om in gesprek te gaan met mensen op afstand van kerk en geloof
 • biedt ruimte aan een ieder die zoekt naar zingeving en geloof
 • weet aan te sluiten bij wat er leeft in Haren-Onnen
Woonruimte
De Hervormde Gemeente zal - indien gewenst - zorgdragen voor geschikte huisvesting.

De informatiemap, met daarin de profielschetsen van predikant en gemeente, is aan te vragen bij
Marjan Faber-Teitsma, secretaris van de beroepingscommissie;
mail: secretaris-bc@dorpskerkharen.nl ;
telefoon: 06-20871722.

Heeft u interesse? Graag reageren tot uiterlijk 20 maart 2024
terug