Tarieven Tarieven

Inleiding

Mede door de hogere energielast hebben we de tarieven van de Dorpskerk per 1 juli 2023 moeten verhogen.
Het gebruik van de Dorpskerk voor rouw- en trouwdiensten kent drie tarieven. Voor een lid van onze gemeente geldt een tarief van €300, voor niet-leden geldt een tarief van €525 voor het gebruik van de kerk zonder orgel en €600 voor het gebruik van de kerk met organist en orgel.
Over het eerste tarief worden soms vragen gesteld, vroeger was het niet gebruikelijk dat je als lid betaalde voor een rouw- of trouwdienst. Deze toelichting geeft aan waarom er voor leden een tarief geldt, hoe dit tarief is opgebouwd en wat het verschil is met het tarief voor niet-leden.

Waarom een tarief voor leden?

Door de afname van inkomsten en de toename van uitgaven is een aantal jaren geleden besloten om de directe kosten, dit zijn de kosten die specifiek worden gemaakt voor rouw- en trouwdiensten, in rekening te brengen bij leden.

Onderbouwing tarief voor leden

De directe kosten van de diensten betreft de volgende zaken:
  1. Uren van de koster
  2. Vergoeding van de organist
  3. Verwarming van de kerk
De uren van de dominee voor rouw- en trouwdiensten worden niet doorberekend, deze vallen binnen de traktementsafspraken en worden niet apart aan de dominee vergoed.
De koster krijgt de uren voor rouw- en trouwdiensten als overuren vergoed, ook de vergoeding van de organist en de verwarmingskosten zijn direct aan de dienst gerelateerde uitgaven.
Het tarief van €300.- is een gemiddelde van de directe kosten per rouw- of trouwdienst.

Onderbouwing tarief voor niet-leden

Het tarief voor niet-leden bestaat uit €225 of €300 directe kosten, afhankelijk van het wel of niet gebruik maken van het orgel en organist.
Naast de directe kosten wordt een bijdrage in de onderhoudskosten van de Dorpskerk gevraagd van €300. Het tarief voor niet-leden wordt daarmee €525 of €600 per dienst.

College van Kerkrentmeesters
Haren, juli 2023
 
terug