zo 9 aug 2020  om 09.30
Voorganger: ds. A.Toornstra
Kerkdienst in de Dorpskerk Aanmelden verplicht.
Ouderling: Arnolda Grissen en Jolien Berendsen
Organist: Jan Harryvan

Aanmelden per email  tot vrijdagavond 18.00 uur
voorafgaand aan deze zondag :   
aanmelden@dorpskerkharen.nl
in dringende gevallen of geen internet : koster 06-33744403
 

ORDE VAN DIENST
9 augustus 2020

voorganger: ds. Arlette Toornstra
lector: Jan Peter Alberts
orgel: Jan Harryvan
dwarsfluit: Doortje de Muinck
zanggroep

voorbereiding
*    fluit en orgel: Preludio, uit Sonate op. 5, no. 10 – Arcangelo Corelli (1653-1713)
*    lied: Lied 29 : 1 en 6
*    over deze dienst
*    we gaan staan voor het drempelgebed (Lied 292, gesproken)*         kyriëgebed
*    glorialied: Geprezen zij God (Lied 150a : 1 en 4)

dienst van het woord
*    gebed van de zondag
*    met de kinderen
*    eerste lezing: Jona 2, 2 – 11
*    lied: Lied 130 : 1 en 3
*    tweede lezing: Matteüs 14, 22 – 33
*    we gaan staan voor de lofzang (Lied 339a, gesproken)
                               U komt de lof toe, U het gezang,
                               U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
                               in alle eeuwen der eeuwen.
*    overweging (1)
      lied:  933

      overweging (2)
*    fluit en orgel: Cantabile (RV 428) – Antonio Vivaldi (1678-1741)

gaven en gebeden
*    de collecte wordt bij de uitgang gehouden.
      (U kunt uw gave ook overmaken op rekeningnummer NL 77 RABO 0325      1052 27, t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente Haren – Onnen)
*    gebeden, ingeleid met Nada te turbe (Lied 900, 3x)
                                Laat niets je verontrusten of wanhopig maken,
                                wie zich aan God vasthoudt komt niets tekort,
                                God alleen is genoeg.
      De gebeden worden besloten met het gezamenlijk bidden van het Onze Vader

wegzending en zegen
*    slotlied: 352 : 1, 2, 5 en 7
*    zegen (staande)
      De zegen wordt door allen beantwoord met ‘Amen’
*    orgelspel
 

terug