Noodhulp Syrië Noodhulp Syrië


Collecte-aankondiging 19 februari Noodhulp Syrië


Afgelopen maandag werden Turkije en Syrië getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen, gevolgd door meer dan 25 naschokken. Duizenden mensen hebben de ramp niet overleefd, en dat aantal loopt nog steeds op. Daarnaast zijn er tienduizenden gewonden en vele gebouwen zijn ingestort.
Kerk in Actie is direct begonnen met een noodhulpactie voor de slachtoffers in Syrië, omdat we daar via onze partners, lokale kerken, hulp op de juiste plek kunnen geven. Hulp is dringend nodig, want na een bloedige burgeroorlog gevolgd door een diepe economische crisis is dit opnieuw een grote ramp voor een kwetsbaar land als Syrië. De situatie is des te moeilijker omdat de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dakzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou.
Kerk in Actie ondersteunt lokale kerken maximaal vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is. Zondag 19 februari collecteren we voor de zwaar getroffen bevolking van Syrië. Doe mee en geef! Uw steun is dringend nodig. Namens ds. Selimian, predikant van een van onze partnerkerken in Aleppo, zeggen we: “Dank voor uw bezorgdheid, gebed en hulp.
Overmaken kan ook bijdrage op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  'Noodhulp'
 
terug