Dankbrief ds.R.P.Oosterdijk Dankbrief ds.R.P.Oosterdijk
Na het afscheid
Vanaf het moment dat bekend werd gemaakt dat ik het beroep naar Kantens-Stitswerd-Rottum en Appingedam had aangenomen, kwam een stroom van reacties naar Rijksstraatweg 98a op gang. Er kwamen veel kaartjes, flessen met heerlijke drank, gebak, vele boeketten bloemen - waar moesten we nog vazen vandaan halen? - Cd’s en heel veel mails. Allemaal spraken ze van waardering voor bijna 24 jaar predikantschap in de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en gaven ze de beste wensen mee voor het vervolg daarvan in de twee gemeenten op het Hogeland. Een aantal kaartjes en mails haalde uitgebreid herinneringen op aan gebeurtenissen en ervaringen die ik met gemeenteleden heb mogen delen. Daarmee werd duidelijk hoe je als predikant niet alleen het voorrecht hebt een vertrouwelijke blik te mogen werpen in het leven van anderen, maar je ook met het leven van personen en soms zelfs van hele families verweven raakt.
Ik heb me van tevoren zorgen gemaakt over hoe een afscheid van een gemeente eruit zou moeten zien in tijden van corona. Immers een receptie, waarbij je velen de hand kunt schudden is onmogelijk. En een kerkdienst waarbij je afscheid neemt van de gemeente, van het dorp en van het kerkgebouw kan alleen op een zeer beperkte manier. Maar mijn zorgen verdwenen goeddeels, toen ik mij realiseerde dat de kaartjes en mails die ik had gekregen er normaal gesproken niet geweest zouden zijn. Nu heb ik een flinke stapel getuigenissen die ik zal bewaren. Heel veel dank daarvoor!
Mijn zorgen over het afscheid werden zeker weggenomen, toen ik zag hoeveel werk er werd gemaakt van de afscheidsdienst. De dienst zelf was dankzij de inzet van de organisten Jan Harryvan, Anco Ezinga en Jan-Arjen Mondria en de zangers Marijke Dijkstra, Tineke van Stempvoort, Reinier Kleijer en ook Jan-Arjen een indrukwekkende samenkomst. Het afscheidscomité bestaande uit Jolien Berendsen-Prins en Siebren Zwerwer heeft kans gezien alles rond de dienst volledig en zorgvuldig te organiseren: de uitnodigingen, de sprekers, fotograaf Johan van Drunen, de inrichting van de kerk in samenwerking met Jan-Derk-Sluurman, de bloemen in samenwerking met Janette Visser en het afscheidscadeau namens kerkenraad en kerkrentmeesters. Het cadeau - een beeld vervaardigd door Ynskje Penning - was een grote verrassing. Ik had het mogen uitzoeken voor een vesper in de Advent van 2018, waarin een Mariafiguur moest figureren. Vanaf dat moment heette het beeld niet meer ‘zwanger’ maar ‘Maria’. Met die titel staat het nu in onze woonkamer.
Ook het koorgesprek met Jolly Kerkstra en Henk Boomker, een dag voor het afscheid opgenomen, viel onder de zorg van het afscheidscomité. Ook daar was een fotograaf, Fedde van Loon. De technische ploeg Jan-Peter Alberts, Stoffer Smit en Jan-Derk Sluurman, de volgende dag nog uitgebreid met Roelof Rabbers en Henk Berendsen, heeft de uitzending van zowel koorgesprek als afscheidsdienst mogelijk gemaakt.
Dank, veel dank aan allen die mijn afscheid hebben gemaakt tot wat het was. Het was geweldig! Toen veertien dagen later de intrede in Appingedam en Kantens-Stitswerd-Rottum plaats vond in de Nicolaikerk van de tweede stad van de provincie, waren daar weer Hareners om mij tot op het laatst uit te zwaaien. 
Wij, van onze kant, wensen gemeente en kerkenraad rond de Harener Nicolai- of Dorpskerk van harte Gods zegen toe. Wij blijven in hart en gedachten met u verbonden,
Helene en Rudolf Oosterdijk
 
terug