Kerkradio Kerkradio
 Er zijn ruim voldoende kerkradio-ontvangers beschikbaar.

Wilt u zelf ( of iemand die u kent ) de kerkradio gaan beluisteren neem dan contact
op met de coördinator ( zie contactgegevens hieronder )

Kerkradio Dorpskerk

Voor hen die niet meer in de gelegenheid zijn om de kerkdiensten te bezoeken, beschiken we over een draadloos kerkradio-systeem. Hiervoor is een speciale radio-ontvanger nodig. Deze wordt vanuit de Diaconie beschikbaar gesteld. Als bijdrage in de kosten wordt een vergoeding gevraagd van € 10,00 per maand. Financiële redenen mogen echter geen beletsel vormen om een ontvanger aan te vragen, zo nodig draagt de Diaconie hierin bij.
  
Wekelijks ontvangt u van tevoren op uw huisadres een liturgie. Naast de reguliere kerkdiensten kunnen ook bijzondere plechtigheden/bijeenkomsten worden uitgezonden, zoals bijvoorbeeld
- rouw- en trouwdiensten (met toestemming van betrokkenen)
- de 4 mei-herdenking in Haren
- Dorpskerkconcerten
- Gemeenteavonden.
Een ontvanger is ook geschikt voor het ontvangen van uitzendingen vanuit de Gorechtkerk.
 
Aanvragen Kerkradio
Hebt u belangstelling voor kerkradio, dan kunt u contact opnemen met de coördinator Jan Peter Alberts. Vervolgens wordt er dan een afspraak gemaakt voor een demonstratie van de apparatuur bij u thuis. Daarna krijgt u kosteloos een maand op proef een kerkradio-ontvanger.
 
Contactgegevens:
coördinator kerkradio
dhr. Jan Peter Alberts 
e-mail: familiealberts@home.nl
 
terug