College van Kerkrentmeesters College van Kerkrentmeesters
Het College van Kerkrentmeesters (CvK) bestaat uit vijf leden waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het CvK heeft de zorg voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, voor zover deze niet van diaconale aard zijn. De taken van de CvK zijn:
  • het realiseren van een beleidsplan, begroting, jaarrekening, verslaglegging en collecterooster,
  • het zorgdragen voor geldwerving en beleggingen van gelden,
  • het zorgen voor de beschikbaarheid van ruimte voor de erediensten en andere (kerkelijke) activiteiten,
  • het beheren van goederen van de gemeente en het maken van onderhoudsplannen,
  • het zo nodig verwerven van subsidies voor onderhoud en instandhouding,
  • het fungeren als werkgever,
  • het (doen) voeren van een financiële en een ledenadministratie,
  • het zorgen voor een correcte archivering.
Het College van Kerkrentmeesters, verantwoordelijk voor de financiën en het beheer, zet zich actief in om de wensen met betrekking tot de facilitaire diensten zo goed mogelijk te realiseren.

Het bankrekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters voor de jaarlijkse bijdrage, giften, kerkblad etc. is NL 18 RABO 0373 7213 31 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Haren-Onnen. 

Collectebonnen kunt u ook via dit bankrekeningnummer bestellen, meer informatie daarover vind u hier

e-mail: kerkrentmeesters@dorpskerkharen.nl

 
terug