Bestellen collectebonnen Bestellen collectebonnen
In de huidige situatie neemt het gebruik van contant geld sterk af en de banken in ons dorp zijn verdwenen. Het is niet meer mogelijk om hier muntgeld te storten, daarvoor moeten we naar Groningen. Dat is één van de redenen waarom het College van Kerkrentmeesters het gebruik van collectebonnen wil stimuleren. Tevens wil het College een andere manier van collectebonnen bestellen.

Nieuwe manier om collectebonnen te bestellen
Tot nu toe kon u collectebonnen afhalen bij het kerkelijk bureau en werd de betaling achteraf gecontroleerd. Vanaf nu worden bonnen naar u toegestuurd nadat u betaald heeft.

Hoe schaft u collectebonnen aan?
U kunt vellen met bonnen kopen met een waarde van € 20,- (blauw, € 1,00 per bon, 20 bonnen per vel) of € 25,- (wit, € 1,25 per bon, 20 bonnen per vel). U bestelt de bonnen door overmaking van het totaalbedrag op rekening NL 18 RABO 0373 7213 31 ten name van ‘CvK Hervormde Gemeente Haren-Onnen’ en onder vermelding van ‘Collectebonnen’ plus het gewenste aantal blauwe en/of witte vellen. Als het geld is overgemaakt, worden de collectebonnen per post naar u verstuurd.

Vragen?
Mocht u een vraag hebben over de aanschaf en het gebruik van de collectebonnen kunt u mailen naar: bijdragenadministratie@dorpskerkharen.nl.
 
terug