Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting


Na het vorige jaar, waarin we wat Vorming & Toerusting betreft alleen maar klaagzangen konden vermelden in het kerkblad, is er nu alle reden om te juichen. Er zijn voor het totaal van activiteiten meer dan 400 aanmeldingen. Nee, niet 400 personen (want sommige mensen hebben zich voor meerdere activiteiten opgegeven). Maar toch!!
Voor tenminste 1 programma geldt dat het vol is: de schilder-meditatie-kursus die door Philippine Lugtigheid wordt geleid. Voor alle andere activiteiten kunt u zich nog steeds opgeven. Dat kan steeds tot uiterlijk een week voor de betreffende ochtend / middag / avond. (En dat gebeurt nog dagelijks). Aanmelding is en blijft om meerdere redenen wel verplicht. Al was het alleen al omdat er voor sommige bijeenkomsten zoveel belangstelling blijkt te zijn dat we bijtijds van zaal moeten veranderen. (Overigens altijd wel in het gebouw dat in de folder staat vermeld).
Voor de periode tussen het verschijnen van dit kerkblad en de volgende editie (medio november) herinneren we u aan de volgende activiteiten:
* Dinsdag 26 oktober, 20.00 uur– Ons Centrum – Dr. Gert van Klinken – Nes Ammim,
* Maandag 1 november, 10.00 uur – Gorechthuis – Ds. Ybo Buurma – Onze Vader,
* Dinsdag 9 november, 10.00 uur – Gorechthuis – Ds. Michiel Pronk – Geloven vandaag,
* Dinsdag 9 november, 20.00 uur – Dorpskerk – Drs. Yvonne Hiemstra – Zinvol leven, waardig sterven,
* Donderdag 11 november – 14.00 uur – Ons Centrum – Ds. Michiel Pronk – Ouderenkring,
* Donderdag 18 november – 20.00 uur – Gorechthuis – Prof. Boersema – Hoe groen is de vooruitgang?

We hopen u daarbij te mogen begroeten.
Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’
Reinier Kleijer, Keesomweg 3,9752 NH  Haren, T. 050 851210, E rkatmw@ziggo.nl


 
terug