Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting

In de persconferentie van premier Rutte en minister de Jonge van 8 maart jl. zijn weliswaar wat lichtpuntjes aangegeven voor wat betreft de maatregelen i.v.m. de huidige pandemie. Veel perspectief voor de activiteiten van onze commissie biedt dit echter nog niet. Naast alle gespreks- en cursusbijeenkomsten die helaas niet door kunnen gaan, moeten we ook de lunch van de Ouderengroep (die gepland stond op 8 april) afzeggen. Normaal gesproken werd met zo’n lunch altijd de serie bijeenkomsten in een winterseizoen afgesloten. Misschien is het een mogelijkheid om het komende seizoen daarom te laten beginnen met een lunchbijeenkomst. U hoort daar t.z.t. meer over.
Iets anders is de Hemelvaartspelgrimage die in het programmaboekje van dit seizoen staat vermeld. Binnenkort valt de beslissing of die activiteit (op donderdag 13 mei a.s.) zal doorgaan. In het kerkblad van 8 april of van 29 april zullen we u daarover informeren..

Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting

Reinier Kleijer. E: rkatmw@ziggo.nl
T. 050 8512106 
 
 
Programma Vorming & Toerusting 2020 - 2021 Programma Vorming & Toerusting 2020 - 2021

Programmaboekje

 

Opgaveformulier