Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
Ook na de verheugende mededeling in de vorige 4-luik over de aanmeldingen voor de diverse activiteiten, zijn de opgaven binnen blijven stromen. De behoefte aan ontmoeting en bezinning is blijkbaar groot. We zijn daar erg blij mee.
Ds. R.P. Oosterdijk, die een boek heeft geschreven over ‘de Dorpskerk en haar bewoners door de eeuwen heen’, heeft laten weten dat de (ook door hem gehoopte) datum waarop zijn boek gepresenteerd zal worden NIET eind 2021 – begin 2022 zal zijn (zoals in de folder staat aangegeven). De drukker ziet geen kans om dat te realiseren. Vandaar dat nu de periode maart – april 2022 wordt aangehouden. Dat duurt nog even, en t.z.t. zullen we deze mededeling ook herhalen. Degenen die zich al hadden aangemeld krijgen allen persoonlijk bericht zodra een definitieve datum is vastgesteld. Overigens: aanmelden kan nog steeds. Dat geldt ook voor alle andere activiteiten.
Voor de periode tussen het verschijnen van dit kerkblad en de volgende editie attenderen we u op de volgende activiteiten:
* Donderdag 18 november, 20.00 uur: ‘Hoe groen is de vooruitgang?’ –  prof. Jan Boersema  – Gorechthuis.
* Dinsdag 7 december, 14.00 uur: Ouderenkring – ds. Y. Buurma – Ons Centrum.
* Dinsdag 14 december, 10.00 uur: ‘Geloven vandaag’ – ds. M. Pronk – Gorechthuis.

We hopen u te ontmoeten bij één of meerdere van de bijeenkomsten.

Intussen is (op 2 november jl.) de persconferentie geweest waarop premier Rutte en minister de Jonge verdergaande maatregelen hebben afgekondigd in verband met het toegenomen aantal coronabesmettingen.
Wart dat exact gaat inhouden voor onze activiteiten is op het moment waarop ik dit schrijf nog niet duidelijk.
Twee opmerkingen daarbij: Ten eerste dat er – totdat er andere maatregelen genomen worden –  de geplande activiteiten doorgaan waarbij we er zorg voor dragen  dat de geldende regels in acht genomen worden.
Ten tweede: We zullen het beleid volgen dat de beide kerkenraden vaststellen (mogelijk op aanwijzing van de landelijke kerk).
 
Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’
Reinier Kleijer, T. 050 – 8512106. E: rkatmw@ziggo.nl

U kunt het complete V&T boekje hier lezen. :
 
 
terug