Vragenlijst van de kerkenraad Vragenlijst van de kerkenraad

Op donderdag 29 oktober 2020 is een email rondgestuurd van de kerkenraad aan gemeenteleden en vrienden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, met daaraan toegevoegd een vragenlijst. De kerkenraad wil namelijk graag van de gemeenteleden horen hoe wij samen tijdens en na de coronacrisis aan de verbondenheid van onze gemeenschap kunnen werken. Mocht u de mail niet hebben ontvangen, laat het ons weten via het email-adres vragenlijst@dorpskerkharen.nl, dan sturen we u alsnog een vragenlijst.

LAATSTE NIEUWS: Het blijkt dat het formulier niet of moeilijk in te vullen is op een telefoon of tablet. In dat geval kunt u hier een aangepast formulier downloaden.
 
terug