Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
In het afgelopen seizoen is geen enkele van de door ons voor 2020-2021 geplande activiteiten doorgegaan. We zijn in die maanden voortdurend alert gebleven om te bezien of…. Maar nee.
Nu we beland zijn in een fase waarin er langzamerhand meer mogelijk is op allerlei gebied is onze commissie weer bij elkaar gekomen om ons te bezinnen op het komende seizoen. Ons voornemen is om het programma dat gepland stond zoveel mogelijk in de komende periode alsnog doorgang te laten vonden.(Met daarbij ook nog enige uitbreiding|). Daarover zijn er momenteel allerlei contacten met degenen die vorig jaar hun medewerking toezegden.
In september komen we met een NIEUW PROGRAMMABOEKJE waarin alle activiteiten en de (nieuwe) data staan vermeld. We hopen (en rekenen er ook op) dat de belangstelling en het enthousiasme om deel te nemen weer even groot zal als in september 2020 bleek.
Dat we in het nieuwe seizoen ons zullen houden aan de door de overheid opgelegde maatregelen en het door de PKN daaraan ontleende beleid spreekt vanzelf. Evenals de regels zie we inmiddels  allemaal kennen omtrent afstand / maximale bezetting of groepsgrootte / hygiëne en eigen gezondheid. 
We houden u op de hoogte.

Namens de commissie Vorming en Toerusting
Reinier Kleijer E: rkatmw@ziggo.nl , Tel. 050 85 121 06


 
terug