PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Orde van Dienst 31 mei 2020 Orde van Dienst 31 mei 2020
Pinksteren 2020
Dorpskerk, 31 mei

Voorgangers:                          Ds. Rudolf. P. Oosterdijk (liturgie)
                                               Ds. Arlette Toornstra (preek)
Organist:                                Jan-Arjen Mondria
                                               Mmv de zangersgroep


Welkom
                                                                                  
Votum en groet

Inleiding op de dienst

Zingen:                                   Lied 670: wisselzang voorgangers, orgel en zangersgroep

Schriftlezing:                          Exodus 24: 6-11                                            

Overdenking I

Zingen:                                   Lied 607
Overdenking II
met daarin:                            Handelingen 2: 1-4

Zingen:                                   Lied 691

Gebeden                                                                                                      

Met de kinderen:                  ‘een verjaardagsfeest’

Slotlied:                                 Lied 683

Zegen

Orgelspel:                              Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist  - BWV 667
Johann Sebastian Bach 
                                                               op het Hinszorgel
 
Inzameling van de gaven: onze Diakonie vraagt onze bijdrage voor de vluchtelingen die in Griekenland in de kampen zijn en voor de voedselbank in Nederland – die staat nu voor de opgave om mensen bij te staan die in onze eigen samenleving heel kwetsbaar zijn. U kunt een bijdrage storten op banknr. NL77RABO 0325 1052 27 t.n.v. Diakonie Hervormde Gemeente Haren-Onnen.


 
terug
 
 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.