Nieuwsbrief 9-10-2020 Nieuwsbrief 9-10-2020
Beste gemeenteleden, 
 
Er zijn opnieuw nieuwe regels van kracht in verband met het toenemende aantal mensen met corona. Wat betekent dat voor ons als kerkgangers? We houden ons aan de bekende regels: u komt niet als u verkouden bent, we houden anderhalve meter afstand en we ontsmetten de handen bij het binnengaan van de kerk. Omdat met name bij het binnengaan en verlaten van de kerk de anderhalve meter slechts met moeite te handhaven is vragen we u een mondkapje op te doen. Als u eenmaal op uw stoel zit kunt het mondkapje weer afdoen.
U moet zich op de vrijdag voor de zondag uiterlijk om 18.00 uur aanmelden via aanmelden@dorpskerkharen.nl. Volgens de nieuwste regels houden we ons aan een maximum van dertig kerkgangers. Dat betekent dat u te horen krijgt dat de kerk vol is. In dat geval wordt u desgewenst als eerst op de lijst voor de volgende week geplaatst.
Onze diensten zijn te volgen via de website, https://www.dorpskerkharen.nl/.  Op de website kunt u bovendien de meest recente stand van zaken met betrekking tot de coronamaatregelen lezen.
 

Kerkdiensten  

Op zondagmorgen 11 oktober gaat om 10.00 uur ds. Arlette Toornstra voor.  
Op zondagmiddag 11 oktober om 15.00 is er een bijzondere kerkdienst waarin afscheid genomen wordt van mevrouw Hetty Betten-Voortman als ouderling ten behoeve ven het dovenpastoraat. Ook in deze dienst gaat ds. Arlette Toornstra voor, met dezelfde liturgie en prediking als ’s morgens. Mocht u deze dienst willen bijwonen, meldt u dan ook aan via aanmelden@dorpskerkharen.nl
Op zondagmorgen 18 oktober stond de viering van het Heilig Avondmaal gepland. We zien ons tot ons verdriet (overigens net als in de Gorechtkerk) genoodzaakt de viering niet door te laten gaan. Uiteraard is er dan wel een ‘gewone’ kerkdienst.  
 

Andere aktiviteiten 

De landelijke PKN doet een dringende oproep aan alle gemeenten om andere bijeenkomsten dan kerkdiensten uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen. We hebben in overleg met de kerkenraad van de Gorechtkerk besloten om in ieder geval tot 1 november de geplande activiteiten uit te stellen, ook de activiteiten van Vorming & Toerusting. De avond ‘samen lezen’ op 28 oktober kan wél doorgaan, want dat is een online activiteit.  
 
Ger van der Werf, praeses van kerkenraad van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen.
terug