Nieuwsbrief Nieuwsbrief
Beste mensen,

Afgelopen woensdag hebben we mogen luisteren naar de persconferentie van minister- president Mark Rutte. Opnieuw heeft hij versoepelingen aangekondigd waarmee we met elkaar, maar ook met zorg voor elkaar het dagelijkse leven weer verder mogen oppakken. De kerkenraad was hiervoor al met de nodige voorbereidingen bezig ook in overleg met de Gorechtkerk.
We starten op 5 juli met de eerste kerkdienst in de Dorpskerk waar wij toegang kunnen bieden tot ongeveer 85 personen.
Dit is tevens de start van de zomerperiode, de periode waarin we andere jaren samen met de Gorechtkerk diensten vieren.  Dat doen we ook deze zomer. Niet zo als anders, in één dienst, maar we bieden u twee diensten in beide kerken met dezelfde predikant. Eén om 9:30 uur en één om 11:00 uur.
Op 5 juli is de eerste dienst om 9.30 uur in de Gorechtkerk waarin Ds. Michiel Pronk zal voorgaan, aansluitend om 11 uur zal hij voorgaan in de Dorpskerk. De week daarop is de dienst om 9.30 uur in de Dorpskerk en om 11 uur in de Gorechtkerk enzovoort. In de hele zomerperiode is er in de eerste dienst om 9.30 uur kindernevendienst voor de kinderen.
Aanmelden voor de diensten is verplicht!!! Het is alleen mogelijk te reserveren voor de aanstaande dienst, dus niet voor een hele reeks.
Voor de Dorpskerk kan dit tot uiterlijke vrijdagavond 18 uur per mail via aanmelden@dorpskerkharen.nl  en indien u niet beschikt over internet via tel. nr. 06-33744403.
We willen graag weten met hoeveel personen u komt en of u kinderen meeneemt. Helaas is het nu niet mogelijk om op uw eigen vertrouwde plek te gaan zitten. Mocht u moeite hebben met het gaan staan, wilt u dan de koster hierover informeren.
Voor de Gorechtkerk kunt u zich aanmelden via: www.klaaromdoortegaan.nl
Helaas mag er tijdens de dienst nog niet gezongen worden, maar we kunnen wel weer genieten van de ontmoeting met elkaar en het samenkomen in onze vertrouwde Dorpskerk. Echter hebben we hiervoor wel een paar spelregels die we graag met u delen. We vertrouwen erop dat u voor uw eigen gezondheid en die van uw omgeving deze in acht zult nemen.
Bij verkoudheidsklachten, koorts of keelpijn blijft u uiteraard thuis. Bij de ingang zal een ouderling staan om u welkom te heten en u vragen naar uw gezondheid.  Daarna kunt u uw handen ontsmetten en zal de diaken van dienst u naar uw plaats in de kerk wijzen.
Aan het einde van de dienst zal de koster aangeven in welke volgorde u de kerk mag verlaten. Deze maatregelen nemen we om te voorkomen dat er door elkaar heen gelopen gaat worden. Tijdens de dienst wordt geen collecte gehouden, maar vindt u in de hal 2 witte collectetrommels.
Bij het verlaten van de kerk zullen zoals vanouds de predikant en een ouderling staan, helaas niet om u de hand te schudden maar om u bemoedigend toe te knikken of toe te spreken.
Uiteraard blijft de kerkdienst uitgezonden worden vanuit de Dorpskerk via de kerkradio en de Gorechtkerk via kerkomroep.nl.
Ook willen we u graag melden dat het geluidsteam hard heeft gewerkt om vanuit de Dorpskerk ook live diensten via internet uit te zenden via kerkomroep.nl. Dit is gelukt. De afgelopen week is het getest en het werkt. Als u naar de website kerkomroep.nl gaat en u zoekt Dorpskerk Haren dan kunt u via die site live kerkdiensten vanuit de Dorpskerk luisteren. We hopen dat we hiermee aan een grote behoefte voldoen. Diensten zijn ook via deze site te downloaden en later te beluisteren.
Mocht u vragen hebben schroom dan niet te bellen of te mailen met ondergetekende.

Namens de Kerkenraad
Gratia Apoll- Boekhoudt, jeugdouderling
Tel.050-5349175
e-mail: jeugdouderling@dorpskerkharen.nl
 
terug