Startzondag 17 sept. 2023 Startzondag 17 sept. 2023
 ‘Ga mee!’

De zomervakantie moet nog beginnen, maar nu alvast maken we u en jou attent op de Startzondag die we als Dorpskerk en Gorechtkerk op 17 september zullen houden. Het thema is ‘Ga mee!’.
Daarmee sluiten we aan bij het landelijke thema van de PKN.
De dienst zal gehouden worden in de Gorechtkerk en begint om 10.00 uur.
Na afloop zullen we op een bijzondere manier naar Ons Centrum (naast de Dorpskerk) gaan,
waar we koffie en thee met elkaar gaan drinken.
We willen u en jou vragen om iets ‘lekkers’ voor bij de koffie/thee mee te nemen!
Dat kunt u die zondag tussen 9.00 – 10.00 bij Ons Centrum afgeven.
Heel graag!
Aansluitend is er een lunch met lekkere broodjes. In een volgende Vierluik en Kerkbode
volgt er nog meer info, maar voor nu: save the date!

Van harte welkom!

Monique van der Molen
Ybo Buurma
Gratia Apoll
Jolien Berendsen
 
terug