Nieuwe brochure Vorming & Toerusting Nieuwe brochure Vorming & Toerusting
Actuele informatie over ‘Vorming & Toerusting’ vind op de Informatiepagina onder Vorming en Toerusting.
Er zijn een aantal correcties vermeld en een lijst van de eerstkomende activiteiten.

Ontmoetingen in De Dilgt
Voor de bewoners van de nieuwe flatgebouwen op het terrein van De Dilgt zullen we dit seizoen een paar bijeenkomsten beleggen voor mensen met belangstelling voor geloof en kerk. De eerste bijeenkomst zal zijn op donderdag 20 oktober in de ontmoetingsruimte van gebouw Chopin, tussen 10 en 12 uur ‘s morgens, de gespreksleiding is dan in handen van ds. Arlette Toornstra. Opgave is mogelijk bij mw. Aukje de Haan, Dilgtweg 3E-29; tel: 050-534 73 38. U bent van harte welkom!


Het V&T-boekje is hier digitaal te lezen en het opgaveformulier hier.
terug