Nicolai Ensemble Nicolai Ensemble
Aan de Dorpskerk, die ook Nicolaikerk heet, is het Nicolai Ensemble verbonden. Het koor stelt zich ten doel oude maar ook recenter gecomponeerde kerkmuziek te laten horen. Het Nicolai Ensemble verleent regelmatig medewerking aan een kerkdienst en werkt projectsgewijs aan twee concerten per jaar in de Dorpskerk. Het koor repeteert op woensdagavond in de Dorpskerk.
 
Dirigent
Jelke Hamersma
Lopsterweg 10, 9921 RP Stedum
e-mail: jhamersma@ziggo.nl
 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:

Voorzitter
ds. Rudolf Oosterdijk
Rijksstraatweg 98a, 9752 BJ Haren
e-mail: rpoosterdijk@hetnet.nl

Secretaris
Mw. Ineke Stoffers
Anjerlaan 42, 9753 GD Haren
email: srstoffers@home.nl

website: www.nicolaiensemble.nl
 
terug