PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Luisteren naar elkaar Luisteren naar elkaar
Luisteren naar elkaar.
Als hervormde gemeente in Haren zijn wij samen één gemeenschap. Op een gemeente vergadering eerder dit jaar is gesproken hoe wij als kerk willen zijn. Hoe kunnen we meer gemeenschapsgevoel krijgen en wat is de toekomst van heel onze gemeente die nu rondom de Dorpskerk en Ons Centrum  vorm krijgt?”
Een aanzet tot antwoorden op deze vraag willen we graag samen als kerkleden formuleren. De leden van de toekomstcommissie hebben in een kleine groep een gespreksmodel voorbereid en uitgeprobeerd, en zijn daarvan aan het einde van de avond met een enthousiast gevoel naar huis gegaan. Het gaat om gesprekken met 6 á 8 mensen rond de volgende vragen: 
De eerste avond: Wie ben ik? Aan de hand van persoonlijke, niet al te zware vragen gaan we in gesprek om met elkaar kennis te maken, en vooral te luisteren en vragen te stellen, waarbij de vraag ‘’wie ben ik als mens’’ centraal staat. Om daarmee een basis van vertrouwen te leggen voor de volgende avond. 
De tweede avond: Wie ben ik als gelovige? Wat zijn de vragen die we aan elkaar hebben over het gelovig zijn. Daarbij zijn vragen en twijfel misschien wel boeiender dan mogelijke zekerheden of antwoorden. Wat vind je van belang om je eigen geloof te beleven, waarin beleef je dat geloof. 
De derde avond: Wie zijn wij als gemeente? Deze avond gaat over het samen vormen van een gemeente, wat vind je van belang? In dit gesprek komt concreter aan de orde waar we samen de nadruk op kunnen leggen. Vanuit de vorige twee avonden met eigen uitgangspunten als mens en als gelovige komen dan ideeën om onze eigen hervormde gemeente te bezielen. Ook hier is luisteren naar elkaar het uitgangspunt. 
Als leden van de toekomst commissie denken we zo een bijdrage te kunnen doen om na te denken over wat voor soort gemeente we willen zijn en welke plaats we kunnen innemen in ons dorp. We proberen bij de samenstelling van de groepen er rekening mee te houden dat mensen van verschillende leeftijden en van verschillende ‘’hoeken’’ van de gemeente elkaar spreken.

Praktisch:
We hebben gekozen voor 3 maandag avonden, omdat over het algemeen een maandag avond ook voor jongere gemeenteleden een mogelijkheid biedt om er bij te zijn. En we hopen de avond om 21.30 te sluiten om zo ook de mogelijkheid te bieden aan ouderen om erbij te zijn en om de avond niet te lang te maken.  Meerdere groepen komen op dezelfde avond samen in en om de Dorpskerk om zo ook uitdrukking te geven aan gezamenlijkheid. 
Maandag 29 oktober:              19.30 tot  21.30: Wie ben ik?
Maandag 12 november:          19.30 tot 21.30: Wie ben ik als gelovige?
Maandag 14 januari:                19.30 tot 21.30: Wie zijn wij als kerk?
Voor vervoer van en naar Ons Centrum kan worden gezorgd.
Willen jullie je opgeven bij een van de leden? Dat kan per email of door één van ons aan te spreken.

Jan Derk Sluurman   0633744403 
Mischa Hardieck     
Dineke Prince         
Eric  Jansen           
Tineke Stempvoort  
ds. Arlette Toornstra 
 
terug
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.