PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Kerkomroep Kerkomroep
Vanaf 1 juli 2020 zijn er weer kerkdiensten in de Dorpskerk. 
U kunt deze diensten nu ook live volgen via de website van de kerkomroep. https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936

 
Liturgie voor zondag 5 juli
Voorganger     ds Michiel Pronk
Lector              Jolien Berendsen
Organist          Jan Harryvan
Zang:               Tineke van Stempvoort, Philippine Luchtigheid en Hélène Oosterdijk

Orgelspel        Aria 'Largo', Domenico Zipoli (1688-1726)

Welkom en mededelingen

Bemoediging en groet
Voorganger     Onze hulp is in de naam van de Heer
Gemeente       DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger     die trouw houdt tot in eeuwigheid
Gemeente       EN NIET LOSLAAT HET WERK VAN ZIJN HANDEN
Voorgange      Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer
Gemeente        AMEN

Zingen             Lied 280: 1, 2, 3 en 6

Kyriegebed

Zingen             Lied 305

Gebed bij de opening van de Schriften

Lezing              Matteüs 11: 25-30

Zingen             Lied 836: 3, 4 en 5

Verkondiging

Zingen             Lied 377: 1, 2, 3 en 4

Dankgebed, voorbede, stil gebed en gezamenlijk Onzevader 

Overlijdensafkondiging

Aandacht voor de inzameling van de gaven

Slotlied            Lied 837: 1 en 4

Zegen

Orgelspel        Ach, was ist doch unser Leben' BWV 743, Johann Sebastian Bach (1685-1750)
terug
 
 
Nieuws
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.