zondag 21 augustus 2022 om 10.00 uur

Kerkdienst in de Dorpskerk HA
Voorganger(s): ds. Arlette Toornstra
Ouderling(en):  AnneMarie Mulder en Arnolda Grissen
Organist: Jan Arjen Mondria

Lector : Gratia Apoll

te beluisteren via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) 

In deze kerkdienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.

Bij de dienst

Van harte welkom in deze laatste van de serie gezamenlijke zomerdiensten van dit jaar, en natuurlijk sluiten we - zoals ieder jaar - deze serie af met een viering waarin de Maaltijd van de Heer centraal staat.

Orgelmuziek in de dienst

Vanmorgen Zuid-Duitse orgelmuziek uit de 18e eeuw van Johann Xaver Nausss (1690-1764), Johann Jakob de Neufville (1684-1712) en Joseph Nicolaus Torner (1700-1762).

VOORBEREIDING

Orgelspel : Aria tertia met variaties - Johann Xaver Nausss (1690-1764)

Welkom

Aansteken van de kaarsen

(staande)
Intochtslied 283 : 1,2, 5  In de veelheid van geluidenVotum en groet

v:  De Heer zij met u
a: ook met u zij de Heer
v: Heer u doorgrondt en kent mij
a: U legt uw hand op mij
v: wonderlijk zoals u mij kent
a: ik loof u voor het wonder van mijn bestaan
v: Onze hulp is in de Naam van de Heer
a: die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen


Zingen: psalm 139: 1,2  Heer die mij ziet zoals ik ben
Kyriëgebed

zingen: 301F


Glorialied: gez 150A: 1,4 Geprezen zij God
WOORD

Gebed van de zondag

Met de kinderen

Lezing 1  Hebr 12: 1,2

zingen: Als wij tot u bidden, Vader (LLO 1: 7)


lezing 2: Luc 13: 22-30

zingen  840:1,2,3  Lieve Heer, Gij zegt kom

Overweging


Orgelspel : Pastorella - Johann Xaver Nauss

ANTWOORD

Gebeden,
ingeleid met gez 833  Neem mij aan zoals ik ben  3x


Nodiging

Collecte

Orgelspel:  Elevatio - Joseph Nicolaus Torner (1700-1762)


Zingen: 377: 1,3,5,7 [Zoals ik ben]


Tafelgebed gez 403D  
de woorden door de voorganger worden gesproken, de gemeente zingt de gedeelten met “allen”We bidden samen het Onze Vader

We groeten elkaar met vrede

Delen van brood en wijn

Orgelspel: Aria prima met variaties - Johann Jakob de Neufville (1684-1712) 

Dankgebed

Slotlied:  316: 1,2,4 Het woord dat u ten leven riep
(we gaan staan)
Wegzending en zegen

gemeente zingt: Amen.

Orgelspel: Toccata - Joseph Nicolaus TornerMededelingen
De bloemen gaan als groet van beide gemeentes naar Dhr. Jan van Calker en Mw. Edzes.

Collectes
De collectes zijn bestemd voor 1. de gezamenlijke diakonie, de DIRA en
2. het pastoraat.


Orgelmuziek in de dienst
Vanmorgen Zuid-Duitse orgelmuziek uit de 18e eeuw van Johann Xaver Nausss (1690-1764), Johann Jakob de Neufville (1684-1712) en Joseph Nicolaus Torner (1700-1762).

Na afloop van de dienst bent u natuurlijk van harte welkom in of bij Ons Centrum voor een kop koffie of thee, of een glas limonade.

Komende week zal ds. Michiel Pronk voorgaan in de Gorechtkerk, en in de Dorpskerk is dan de voorganger dhr. Bert Slaa


 

terug