zondag 29 mei 2022 om 13.30

Dankdienst voor Anneke Dinkla- de Vries
Voorganger(s): ds. H.J.Meijer
Ouderling(en): Dineke Prince
Organist: Jan Arjen Mondria

Koster : Jan Derk Sluurman
te beluisteren via de Kerkradio en  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936 
(  of gebruik de link rechtsboven ) 

 

LITURGIE: 29 mei 2022   13.30 uur

bij de dankdienst van

ANNEKE OEDSKE DINKLA - DE VRIES

* 28 augustus 1930                            23 mei 2022

God is overal
Vader God, hier bij ons,
God is overal
Bron van leven op de aarde
God is overal
In al wat groeit en al wat ademt,
God is overal
In wat er was en wat er komt,
God is overal

                              


Orgelspel

Binnenkomst familie

Orgelspel: Jesu, Joy of Man’s Desiring (uit cantate BWV 147, J.S. Bach (1685-1750)

welkom en groet

kleinkinderen zetten oma in het Licht

zingen: Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (Lied 247)                                                                                       


U heb ik nodig, uw genade is
Mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Gebed

In Memoriam

Zingen: Heer, die mij ziet zoals ik ben (Lied 139 : 1 en 6)


6  Wanneer ik mij geborgen dacht
in ’t vallend duister van de nacht,
werd dan de nacht niet als het licht?
Hier lig ik voor uw aangezicht,
o God, hoe licht is zelfs het duister,
de nacht een dag die blinkt van luister.


In Memoriam

Lezen: Psalm 139 (NBV ‘ 51)


1  Voor de koorleider. Van David. Een psalm.                                
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
2  Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
Gij verstaat van verre mijn gedachten;
3  Gij onderzoekt mijn gaan en mijn liggen,
met al mijn wegen zijt Gij vertrouwd.
4  Want er is geen woord op mijn tong,
of, zie,Here, Gij kent het volkomen;
5 Gij omgeeft mij van achteren en van voren
en Gij legt uw hand op mij.
6 Het begrijpen is mij te wonderbaar,
te verheven, ik kan er niet bij.
23 Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart,
toets mij en ken mijn gedachten;
24 zie, of bij mij een heilloze weg is,
en leid mij op de eeuwige weg.

Orgelspel: Bist du bei mir (BWV 508) - J.S. Bach

Overdenking

Gebeden

Dankwoord

zingen (staande) : U zij de glorie (Lied 634)


2  Licht moge stralen in de duisternis,
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!

Uitgeleide

De kist wordt uitgedragen

Orgelspel: Preludium in G. -  Felix Mendelsohn Bartholdy (1809 - 1847)

===================================================================


In het crematorium:

Muziek: Komm, susser Tod (BWV 478. - J.S. Bach)
lezen: Psalm 121


In Memoriam


woorden bij het afscheid

Onze Vader
Onze Vader die in de hemel zijt,
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van de boze.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid
in eeuwigheid. Amen.

Dankwoord

Zegen


Muziek:  Slotkoor uit Mattheus Passion 
 

terug