RAPPEL Aktie Kerkbalans 2021 RAPPEL Aktie Kerkbalans 2021
De gemeenteleden die nog geen toezegging of betaling voor de Aktie Kerkbalans 2021 hebben gedaan ontvangen binnenkort een mail of een brief met het verzoek om dit alsnog te doen. Dit kan direct via deze website https://www.dorpskerkharen.nl/toezeggen 

Met vriendelijke groet,
Roelof Rabbers
Penningmeester College van Kerkrentmeesters
terug