Actie Kerkbalans 2022 Actie Kerkbalans 2022

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 is van start!
Van 15 – 30 januari loopt de Actie Kerkbalans, de grootste fondsenwervende actie van Nederland. Kerkelijke gemeenten vragen hun leden om een financiële bijdrage. Deze week ontvangt ook u een mail of een brief. Doet u dit jaar ook weer mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Als u een mail ontvangt kunt u uw toezegging digitaal invoeren en indien gewenst direct betalen. Bij leden die een brief krijgen en ouder zijn dan 85 haalt een vrijwilliger het formulier op.

U kunt u bijdrage ook zelf overmaken op NL 18 RABO 0373 7213 31 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente Haren-Onnen, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Alvast veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Het College van Kerkrentmeesters.
terug