donderdag 18 mei 2023

Hemelvaartspelgrimage

Tijdstip: 
 06.00 uur

Zie voor verdere bijzonderheden het meinummer van 4-Luik

06.00 uur Start met het ochtendgebed
10.00 uur Hemelvaartsdienst

Informatie : Alco van Klinken tel.  050-5347059

terug