Gezamenlijke Gemeenteavond Gezamenlijke Gemeenteavond
Gezamenlijke gemeenteavond Hervormde Gemeente Haren-Onnen en Gereformeerde Kerk Haren-Onnen

Hierbij nodigen we alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen uit voor een tweede gezamenlijke gemeenteavond. Deze avond wordt gehouden op donderdag 16 november a.s. in De Ontmoetingskerk aan de Sterremuurweg 4 in Haren. Vanaf 19.30 uur is de inloop en om 19.45 uur zullen we starten. De gemeenteavond staat onder leiding van extern begeleider Jenneke Span.

Graag willen wij u informeren over de stand van zaken rond de intensivering van de samenwerking tussen de beide geloofsgemeenschappen en u allen daar vooral ook bij betrekken. Bovendien is het belangrijk om elkaar vanuit beide gemeenten te ontmoeten om elkaar beter te leren kennen en van gedachten te wisselen over de toekomst van onze kerken.

Mocht het vervoer naar de Ontmoetingskerk voor u een probleem zijn, dan kunt u contact opnemen met Jolien Berendsen-Prins, telefoon 0617017403 (mobiel).

Wij hopen u op 16 november in grote getale te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,
Margriet Piersma, preses Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Cees Verschoor, preses Gereformeerde Kerk Haren-Onnen ad interim
terug