Gezamenlijke Gemeenteavond Gezamenlijke Gemeenteavond
Hierbij nodigen we alle gemeenteleden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en de Gereformeerde Kerk Haren-Onnen uit voor een volgende gezamenlijke gemeenteavond op   4 juni 2024 in het Gorechthuis te Haren. Vanaf 19.30 uur is de inloop en om 19.45 uur zullen we starten. De gemeenteavond staat onder leiding van Jenneke Span, onze externe begeleider.
 
De avond zal in het teken staan van het principebesluit van de kerkenraden van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen en van de Gereformeerde kerk Haren-Onnen om samen te gaan in een gefuseerde Protestantse Gemeente. Het stappenplan van de noodzakelijke activiteiten om tot deze fusie te komen zal in grote lijnen worden besproken. Ook de contouren van het nieuwe, gezamenlijke beleidsplan na de fusie zullen aan de orde komen. Tijdens de gemeenteavond zal dit aan alle gemeenteleden gezamenlijk worden gepresenteerd.

Na de pauze gaan beide gemeenten uiteen en krijgen alle gemeenteleden de gelegenheid om hun mening hierover aan hun eigen kerkenraad kenbaar te maken. De avond wordt vervolgens gezamenlijk en formeel afgesloten.
Tenslotte kan informeel worden nagepraat onder het genot van een drankje en een hapje.

Wij hopen u allen op deze avond te mogen verwelkomen.  

Met vriendelijke groet,

Margriet Piersma, preses Hervormde Gemeente Haren-Onnen
Cees Verschoor, preses Gereformeerde Kerk Haren-Onnen

Leden van de Dorpskerk die voor deze avond vervoer wensen kunnen contact op nemen met
Jolien Berendsen tel. 050-5348522 of  mobiel :06-17017403


 
terug