Diaconale Raad Diaconale Raad
WERKGROEP GOEDEDOELEN HAREN
Overhandigen cheque


Maandagmiddag, 28 juni 2021, heeft de Werkgroep Goededoelen een cheque overhandigd aan drie afgevaardigden van het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren.
De Werkgroep had   hiervoor Alida van de Riet en Erna van der Molen, namens de leiding van de Zonnehof en Gerrit Hartman, namens de Stichting Vrienden van de Zonnehof  uitgenodigd om 13.30 uur aanwezig te zijn in het Gorechthuis.
Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie / thee vond de officiële overhandiging plaats.
I.v.m. alle corona maatregelen was het na afsluiting van het seizoen 2019-2020 niet mogelijk een cheque te overhandigen.  Maar dat bedrag bleef gereserveerd voor De Zonnehof en samen met de opbrengsten van de acties in het seizoen 2020-2021, konden de Werkgroep de afgevaardigden een cheque van € 5.000,-- aanbieden.
Dit bedrag is bedoeld als startkapitaal voor het realiseren van een Beleeftuin bij het Woonzorgcentrum De Zonnehof in Haren.

Het realiseren van de Beleeftuin is nog steeds een grote wens maar door alle corona perikelen  is het project een beetje op de lange baan geschoven.

Door het IVN is ondertussen een plan ontwikkeld hoe de Beleeftuin er uit zou kunnen zien.
Het maken van een goede afscheiding is dan een eerste vereiste zodat bewoners wel vrij in de tuin kunnen lopen maar niet de tuin kunnen verlaten.
Verder zullen er goed begaanbare paden worden aangelegd, veel planten en bloeiende bloemen, bloembakken, diverse zitjes en bankjes en misschien wat kleine dieren.

Maar alles hoeft  niet in een keer. Het kan ook geleidelijk aan verder worden ingericht.
De Zonnehof wil graag meer mensen  actief bij het project betrekken door bijv. het doneren van een bankje of bloembak.
Alida, Erna en Gerrit waren zeer verrast  en bedankten de Werkgroep heel hartelijk voor dit bedrag en al het werk dat hier voor verzet was.
Verder is er geld overgemaakt naar  het EBOO project in Nairobi, Kibera in Kenia, een totaal bedrag van € 3.000,--.
 
Kibera, de grootste sloppenwijk van Afrika. In de sloppenwijk is het voor kinderen niet vanzelfsprekend om naar school te gaan.
Veel gezinnen leven in grote armoede.  Stichting Eboo in Kenia zorgt ervoor dat veel kinderen uit deze sloppenwijk wel naar school kunnen.
Op dit moment is er naast corona ook een enorm voedselprobleem.
100% van het gedoneerde geld wordt hiervoor ingezet.
Voor meer informatie: http://www.ebooinkenia.nl/
Zie voor meer info de site van de Werkgroep:   www.wgd-haren.nl  
Werkgroep Goededoelen Haren, bestaande uit:
Helping Hands Haren, afgevaardigde van de Diaconale Raad Haren en enkele enthousiaste vrijwilligers
terug