PKN
Hervormde Gemeente Haren-Onnen
 
Kerkelijk Bureau Kerkelijk Bureau

"In verband met de huidige crisis zal het Kerkelijk Bureau van de Dorpskerk tot nader bericht gesloten zijn. Indien nodig, kunt u contact zoeken via e-mail: kerkelijkbureau@dorpskerkharen.nl of via de voicemail van de telefoon: 050-5370415."
 
 
Nieuwsbrief 31 maart 2020 Nieuwsbrief 31 maart 2020

GEMEENTE IN TIJDEN VAN CORONA

Nieuwsbrief  31 maart 2020


In deze bijzondere tijd, waarin we massaal aan huis gebonden zijn, proberen we toch met elkaar verbonden te zijn. U ontvangt behalve nieuwsbrieven wekelijks pastorale brieven. U leest dit pastorale bericht op de website van onze Hervormde gemeente, of ontvangt die per e-mail. Voor kerkradio-luisteraars wordt deze brief voor gelezen op zondagmorgen.

Activiteiten rond de Dorpskerk

Zondagsmorgens om 11 uur luiden we de klok van de Dorpskerk. Dan is één van de dominees voor pastorale opvang aanwezig in ons kerkgebouw, samen met onze koster Jan Derk Sluurman. Als u er behoefte aan heeft om binnen te lopen voor een stil moment, het aansteken van een kaarsje of juist even een paar woorden te wisselen is dat mogelijk. Wel verzoeken we u de bekende onderlinge afstand van anderhalve meter te handhaven, en het bezoek in de kerk zelf te beperken tot maximaal 10 mensen.
Op initiatief van de Nederlandse Raad van Kerken worden op de woensdagen de kerklokken van 19.00-19.15 uur geluid, ook van de Dorpskerk, als teken van hoop en troost in deze door het coronavirus bepaalde tijd. Het zou fijn zijn als u, wanneer u de klok hoort, mee wilt bidden of bij dit bijzondere moment even wilt stilstaan.
Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is de Dorpskerk open voor wie de stilte wil zoeken, een lichtje aansteken of een kort gesprek met een van de predikanten wil hebben. Van vier tot vijf uur kunt u er terecht, met inachtneming van de regels: niet meer dan zes personen tegelijk in de kerk, er staan een desinfecteerflacon klaar in de torenhal en we bewaren gepaste afstand ten opzicht ven elkaar. Op de andere dagen blijft de Dorpskerk, anders dan aanvankelijk bericht is, ’s middags gesloten.

Vieringen in de Stille Week

In de Stille Week (vanaf Palmpasen t/m Paasmorgen) zullen onze predikanten korte vieringen verzorgen die u via een internetverbinding kunt bezien. Ze worden van te voren opgenomen. Organist is Jan Harryvan.
De volgende vieringen zijn gepland die via de website te bereiken zijn:
Palmzondag 5 april ds. Toornstra 10.00 uur
Witte Donderdag 9 april ds. Toornstra 19.30 uur
Goede Vrijdag 10 april ds. Toornstra 19.30 uur
Paaswake 11 april ds. Toornstra en ds. Oosterdijk 20.30 uur
Paasmorgen 12 april ds. Oosterdijk 10.00 uur
De opnames van de vieringen diensten zijn via een linkje op onze website https://www.dorpskerkharen.nl/ te zien. De diensten duren ongeveer een half uur.

Diakonaat in tijden van Corona 

Iedere zondagmorgen in de kerk is één van de collectes bestemd voor een diaconaal doel. In deze weken waarin die collectes niet mogelijk kunt u tóch met elkaar een paar goede doelen te steunen. In de eerste plaats wordt uw bijdrage gevraagd voor de vluchtelingen die in Griekenland zijn gestrand in de kampen daar. En daarnaast wil onze diaconie ook een bijdrage geven aan de voedselbank in Nederland – die staat in de huidige situatie voor een flinke opgave om mensen bij te staan die in onze eigen samenleving heel kwetsbaar zijn. U kunt een bijdrage storten op banknr. NL77RABO0325 1052 27.

Pastoraat

Onze premier verwoordde het mooi: “Let een beetje op elkaar…” Ook als kerkgemeenschap kunnen we dat proberen waar te maken. Even een telefoontje naar een bekende waarvan u vermoedt dat hij of zij lange, stille weken thuis moet doormaken, even een kaartje ter bemoediging…het zijn de kleine dingen waarmee we met elkaar kunnen meeleven.
De komende tijd geldt dat allerlei bijeenkomsten komen te vervallen: vergaderingen, activiteiten op het gebied van Vorming en Toerusting, Proeftijd en ook het Feest van de Geest. We hopen dat we de draad later in het seizoen weer voorspoedig op kunnen pakken!
De ouderlingen en predikanten van de gemeente proberen in deze tijd telefonisch extra contact te zoeken. U kunt ook zelf de telefoon pakken, als u graag even persoonlijk contact met hen wilt hebben. Pastoraat (een gesprek met een ouderling of een predikant) zal alleen telefonisch kunnen plaatsvinden.
Daarom nog even een paar telefoonnummers op een rijtje:
Ds. R.P. Oosterdijk:  5340998
Ds. A. Toornstra: 3640946
Mw. J. Berendsen-Prins 5348522
Mw. M. Dijkstra 5343406
Mw. A. Grissen – Dooijenburgh 5349097
Mw. J. Visser-Albracht 5345589

Het kerkelijk bureau is gesloten. Indien u contact zoekt of een bericht wilt meedelen kunt u dat doen via (de voicemail van) het telefoonnummer van het bureau 050-537 0415.  
Weet u van een gemeentelid bij u in de buurt die geen toegang heeft tot internet en geen e-mails ontvangt, wilt u dan de teksten uitprinten en bij dat gemeentelid in de brievenbus doen?
Als Hervormde Gemeente Haren-Onnen willen we heel graag u berichten sturen over verdere plannen en afspraken. Als u wel eens mail krijgt vanuit onze gemeente is uw mailadres bij ons bekend. Maar misschien is dat nog niet zo en zou u toch graag (informatieve en pastorale) mail ontvangen – wilt u dan een mailtje sturen naar ? U komt dan op de verzendlijst te staan.

Vragen en informatie?
Heeft u nog vragen, of behoefte aan meer informatie? U kunt contact zoeken met onze koster dhr. J.D. Sluurman via
 
Bij de overdenking 29 maart Bij de overdenking 29 maart
Bij het pastorale bericht. In deze bijzondere tijd, waarin we massaal aan huis gebonden zijn, proberen we toch met elkaar verbonden te zijn. Vorige week ontving u een brief van ds. Rudolf Oosterdijk, vandaag is het mijn beurt u te schrijven - een brief als een soort overdenking! U leest dit pastorale bericht op de website van onze Hervormde gemeente, of ontvangt die per e-mail. Voor kerkradio-luisteraars wordt deze brief ook voorgelezen, a.s. zondagmorgen. Om 11 uur luiden we de klok van de Dorpskerk (maar denk aan de zomertijd!!!) en is ds. Rudolf Oosterdijk samen met koster Jan Derk Sluurman aanwezig in ons kerkgebouw. Als u er behoefte aan heeft om heel even binnen te lopen voor een stil moment en het aansteken van een kaarsje, of juist even een paar woorden te wisselen is dat mogelijk. Wel verzoeken we u de bekende onderlinge afstand te handhaven, en het bezoek in de kerk zelf te beperken tot maximaal 10 mensen.  Weet u van een gemeentelid bij u in de buurt die geen toegang heeft tot internet en geen e-mails ontvangt, wilt u dan de teksten uitprinten en bij dat gemeentelid in de brievenbus doen?
Dank u!   Arlette Toornstra 

De overdenking vindt u onder Pastoraal bericht.

Vieringen in de Stille Week In de Stille Week  (vanaf Palmpasen t/m Paasmorgen) zullen onze predikanten korte vieringen verzorgen waarvan een video-opname zal worden gemaakt, die u via een internetverbinding zult kunnen zien. Begin komende week ontvangt u nadere informatie per email over de details. Die informatie is dan ook te lezen op de website https://www.dorpskerkharen.nl/.   
 
 
e-mailadressen gevraagd e-mailadressen gevraagd
Is uw mailadres bekend?
Natuurlijk houden we allemaal de actuele berichtgeving in de gaten. Ook als kerk willen we heel graag u berichten sturen over verdere plannen en afspraken. Als u wel eens mail krijgt vanuit de kerkelijke gemeente is uw mailadres bij ons bekend. Maar misschien is dat nog niet zo en zou u toch graag informatieve mail ontvangen, wilt u dan een mailtje sturen naar :

  

 U komt dan op een verzendlijst te staan. Wilt u zo’n bericht ook delen met de mensen in uw omgeving waarvan u weet dat ze geen mail of internet gebruiken, maar wel belangstelling hebben voor deze informatie? Dank!

 
 
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.