Vorming en Toerusting Vorming en Toerusting
We beginnen met een paar positieve berichten. Het eerste is dit: Van verschillende kanten hebben we als commissie waarderende opmerkingen gehoord over de brochure, – over de opmaak en over de inhoud, over de hoeveelheid en de diversiteit van de onderwerpen. Daar zijn we blij mee want het geeft aan dat we blijkbaar de interesse vanuit de gemeente(s) goed hebben ingeschat. Positief is ook – en dat is het tweede – dat nauwelijks 10 dagen na het verspreiden van de brochure er al tientallen aanmeldingen zijn binnengekomen op het aangebodene. Waarmee in feite wordt aangegeven dat we niet alleen een vierende en dienende kerk zijn, maar ook een lerende kerk (nee: geen be-lerende…). Voor alle duidelijkheid: via post / een telefoontje / een mailtje kunt u zich blijven aanmelden. De dozen (in de toren Dorpskerk / Ons Centrum / Gorechthuis / hoofdingang  Gorechtkerk) waar de aanmeldingsformulieren in kunnen worden gedeponeerd zullen daar tot medio oktober blijven staan.
Een verdrietig bericht is dat ds. Ybo Buurma (één van onze commissieleden die met tal van goede ideeën heeft bijgedragen aan de samenstelling van dit jaarprogramma) te kennen heeft gegeven momenteel niet voor werkzaamheden beschikbaar te zijn.
Daarmee vervalt jammer genoeg de serie maandagochtenden die hij zou houden over ‘Dagboek en Geloof’. Alle deelnemers die zich daarvoor op enige manier hebben aangemeld ontvangen binnenkort persoonlijk bericht over de annulering.
Daar ook mee samenhangend: de geplande bijeenkomsten ‘Stiltemeditatie’ die ds. Buurma zou leiden, gaan door op de aangegeven locatie en tijd maar met gewijzigde data: de woensdagen 11 oktober, 8 november en 6 december. Idelette Kruidhof is het aanspreekpunt voor deze avonden en wisselend is er iemand die haar ondersteunt.
Tot slot noemen we u de bijeenkomsten in de komende weken:
* Donderdag 5  oktober: Lectio Divina, 13.30 uur ten huize van de familie Bakker, Waterhuizerweg 64,
* Donderdag 5 oktober, 20.00 uur: De heer Jake Roos verzorgt een luister- en kijkavond over de kunst van Jan Toorop. Dat vindt plaats in Ons Centrum.
* Dinsdag 10 oktober (10.00 tot 11.15 uur): Gesprekskring ‘Geloven vandaag’ o.l.v. ds. Michiel Pronk in het Gorechthuis.
* Dinsdag 10 oktober (20.00 uur): Gesprekskring 20-30-jarigen o.l.v. ds. Michiel Pronk in de Soos (achter Gorechthuis),
* Woensdag 11 oktober (20.00 uur) in het Gorechthuis: Stiltemeditatie (i.p.v. 24 oktober – zie boven).
* Donderdag  19 oktober om 14.00 uur in Ons Centrum: Ouderenkring, deze keer geleid door ds. Michiel Pronk.
We hopen u bij één of meerdere bijeenkomsten te mogen ontmoeten.

Namens de commissie ‘Vorming & Toerusting’,
Reinier Kleijer
M: 06 41 06 41 30 / E: rkatmw@ziggo.nl
    
 
terug