Begroting 2022 van het college van kerkrentmeesters Begroting 2022 van het college van kerkrentmeesters
Het college van kerkrentmeesters heeft de concept begroting 2022 opgesteld. 
Een samenvatting hiervan kunt lezen op de ANBI pagina.

De volledige begroting ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau.
terug