Begroting CvK 2023 Begroting CvK 2023
Het College van Kerkrentmeesters heeft een begroting voor 2023 laten opstellen. Een samenvatting hiervan is te lezen op deze website onder ANBI
Mede door de sterk gestegen energietarieven is het verwachte tekort sterk opgelopen.
De volledige begroting ligt ter inzage bij het Kerkelijk Bureau.
De begroting is op 13 oktober door de Kerkenraad vastgesteld.
terug