Afscheid ds. Rudolf Oosterdijk Afscheid ds. Rudolf Oosterdijk
Geachte gemeente,

Nu ds. Rudolf Oosterdijk zijn afscheid per half maart 2021 heeft aangekondigd heeft de kerkenraad een ‘routeplanner’ opgesteld. 
Een ‘draaiboek’ van actiepunten voor de komende tijd. De kerkenraad is in deze periode bepalend en voert de regie. Hieronder lichten we u in over wat de kerkenraad de komende maanden hierover op de agenda heeft staan. De afscheidsdienst van ds. Rudolf Oosterdijk is gepland op zondag 14 maart ’s middags om 14.30 uur. U heeft daarover reeds bericht ontvangen. Binnenkort hoort u meer over hoe wij het afscheid van ds. Oosterdijk zullen vormgeven.
De kerkenraad houdt zich nu bezig met wat er geregeld moet worden totdat de vacatureruimte die ontstaan is door het vertrek van ds. Oosterdijk ingevuld is: met betrekking tot het pastoraat, het voorgaan in erediensten en het vervullen van de bestuurlijke en organisatorische functies van predikanten.
Ondertussen denkt de kerkenraad na over hoe we de toekomst van onze gemeente voor ons zien. Die vraag kan en moet parallel met het opstellen van het beleidsplan, waaraan gewerkt wordt, beantwoord worden. Ons streven is de contouren van een beleidsplan, een toekomstbeeld voor onze gemeente te kunnen presenteren tijdens een gemeenteavond, zo mogelijk nog voor de zomer. Over de vorm waarin we dat kunnen doen zullen we ons te zijner tijd buigen.We moeten ons ook bezinnen op onze solvabiliteit, zoals de classis dat noemt: dat is het antwoord op de vraag wat mogen we en wat willen we ons financieel veroorloven. Daarna komt aan de orde welk profiel daarbij past voor predikanten en hoe we de vacatureruimte die ontstaan is zullen invullen.
We zullen u de komende periode regelmatig op de hoogte houden over de stand van zaken.

Namens de kerkenraad,
Ger van der Werf praeses.
 

Zoals u al via diverse kanalen hebt gehoord zal ds. Rudolf Oosterdijk als predikant van de Nicolaï-of Dorpskerk binnenkort vertrekken, omdat hij het beroep vanuit de Protestantse Gemeente van Appingedam en van de Protestantse Gemeente van Kantens-Stitswerd-Rottum heeft aangenomen. 
De dienst waarin ds. Oosterdijk afscheid neemt zal op 14 maart om 14.30 uur plaatsvinden in de Nicolaï- of Dorpskerk in Haren. Gezien de huidige Corona-maatregelen zullen wij slechts 30 personen kunnen uitnodigen voor deze kerkdienst. Na afloop van de kerkdienst zullen er in beperkte mate toespraken gehouden kunnen worden door een aantal speciaal daartoe uitgenodigde gasten. 
 Gelukkig is er wel de mogelijkheid om deze kerkdienst rechtstreeks in beeld en geluid on-line te volgen via http://www.dorpskerkharen.nl/afscheidsdienst.  Mocht u het pas later willen zien en horen dan kan dat vanzelfsprekend ook.
 
In verband met deze middag-kerkdienst vervalt de ochtenddienst van 10 uur!
 
Van de commissie Afscheid Ds. Oosterdijk:
(We hopen de dienst te kunnen houden in de kerk. Uitgaande van het maximale aantal kerkgangers van 30 personen hebben wij helaas drastische keuzes moeten maken wat genodigden betreft. Aanmelding is daarom dus ook niet mogelijk. Op een later tijdstip hopen we in gemeente-breed verband alsnog afscheid van ds. en mw. Oosterdijk te kunnen nemen)
terug